Naar minder hartinfarcten door preventieve aanpak! | Yoors World

Naar minder hartinfarcten door preventieve aanpak!

Een groot internationaal onderzoek heeft aangetoond dat het open maken van alle verstopte slagaders met een stent na een ernstige hartaanval veel beter is dan het open maken van alleen de verstopte slagader die de hartaanval veroorzaakte.
Ongeveer de helft van alle slachtoffers van een hartaanval blijkt extra verstopte slagaders te hebben naast degene die hun hartaanval heeft veroorzaakt.

Voor dit onderzoek openden artsen enkel die ene slagader die verantwoordelijk was voor de hartaanval
.

Gangbare medisch beleid te heroverwegen!

De  nieuwe studie waarbij 31 landen betrokken waren toont nu aan dat het openmaken van alle vernauwingen beter is dan alleen maar deze slagader te behandelen die verantwoordelijk was voor de acute hartaanval.
Deze preventieve aanpak zorgde voor een vermindering van het risico van de patiënt om te overlijden of  om nog een hartaanval te krijgen
met 26%.

Door de omvang en het internationale karakter van dit onderzoek zal het bestaande medische beleid omtrent acute hartaanvallen moeten herbekeken worden, om jaarlijks vele duizenden terugkerende hartaanvallen voorkomen.

Waarom deze preventieve aanpak?

Het gunstige effect van het openen van een geblokkeerde slagader, die de hartaanval veroorzaakte, met een stent  was reeds langer  gekend bij cardiologen.
Toch was het tot dusver onduidelijk of extra stents in het bloedvaten circuit  eventuele vernauwingen konden verhelpen om zo een nieuwe hartaanval of vroegtijdig overlijden te vermijden.

Cardiologen vreesden ook dat ze door het inbrengen van extra stents bijkomende schade zouden veroorzaken doordat er meer contrastvloeistof moet gebruikt worden.
Misschien zouden ze wel stents plaatsen waar het eigenlijk niet nodig was...
Bovendien was tot nu de meerwaarde van deze preventieve aanpak alles behalve duidelijk: Zou deze aanpak schelen in het aantal hartaanvallen of in een verminderde sterfte?
Daarom werden eventuele andere vernauwingen tot nu toe enkel onder controle gehouden met medicatie zoals  bloedverdunners.

Deze studie heeft duidelijk aangetoond dat het op lange termijn voordelen biedt om ernstige hartgerelateerde  problemen te voorkomen door alle bloedvaten te wijder te maken.
Er waren ook geen grote nadelen aan deze aanvullende procedure.”

onderzoeksleider Dr. Shamir R. Mehta van de Population Health Research Institute (PHRI) van McMaster University en Hamilton Health Sciences.


Het onderzoek
Bij dit internationale onderzoek waren 4041 hartpatiënten betrokken.
Deze personen werden voor het onderzoek in 2 groepen verdeeld.
De eerste groep onderging de gangbare procedure en bij de andere groep werden alle bloedvaten rond het hart gecontroleerd en eventueel aangepakt met een stent.
In de daaropvolgende 3 jaar kregen uit de eerste groep, 160 mensen een nieuw hartinfarct.
In de tweede groep waren dit 109 mensen.
Een belangrijk verschil dus.

Sterfgevallen

Uit het onderzoek bleek geen verschil te zijn tussen beide behandelingswijzen voor wat betreft het aantal sterfgevallen.
Wel is het zo dat bij ieder nieuw hartinfarct de functies van het hart steeds minder worden, hetgeen uiteindelijk wel kan leiden tot meer sterfgevallen.
Met deze nieuwe aanpak zou
het aantal sterfgevallen bij  hartpatiënten verder kunnen terug gedrongen worden.

Het onderzoek werd gepubliceerd in het vakblad The New England Journal of Medicine.

De resultaten werden als een klinische studie gepresenteerd op  het European Society of Cardiology Congress en op het World Congress of Cardiology in Parijs.

Bron: brighterworld.mcmaster.ca

Share
Share and get paid.