Verhoogt werkloosheid het risico op een beroerte?


Het verliezen van je baan verhoogt het risico op een fatale beroerte, zo suggereert een nieuw Japans onderzoek.
Ondanks de verschillen in werkcultuur tussen bijvoorbeeld de Japanse en de Westerse cultuur, blijkt toch dat werkzekerheid het risico op een beroerte vermindert, zo beweert althans hoofdonderzoeker Dr. Ehab Eshak.
Dr. Ehab Eshak is professor Volksgezondheid aan Osaka University's Graduate School of Medicine.

Het onderzoek werd op 13 april online gepubliceerd in het tijdschrift Stroke.
Bij deze studie waren 42 000 Japanse volwassenen betrokken.22 000 mannen en 20 000 vrouwen.

In dit onderzoek werden de langetermijneffecten geanalyseerd van veranderingen in de arbeidsparticipatie.

Alle deelnemers waren tussen de 40 en 59 jaar, en ze werden gevolgd gedurende een periode van 15 jaar. 

Tijdens deze periode werden meer dan 1400 bloedklonters in de hersenen of hersenbloedingen vastgesteld, waarvan er 400 een fatale afloop kenden.

Meer kans op beroerte en overlijden
Dr. Eshak en zijn team ontdekte dat mensen die 15 jaar of langer in dienst waren, een kleiner risico hadden op een beroerte dan diegenen die eerder hun baan verloren.
In vergelijking met regelmatige werknemers, bleken werkloze mannen 60% meer kans te hebben op een beroerte en ze hadden ook 120% meer kans om te overlijden aan een beroerte.

Werkloze vrouwen bleken 50% meer kans te hebben op een beroerte en ze hadden bijna 150% meer kans om  te sterven aan een beroerte.
Een beroerte, die de slagaders naar de hersenen aantast, is een belangrijke oorzaak van overlijden en invaliditeit in de ontwikkelde landen.

Deskundigen waren dan ook niet verrast met de resultaten van dit onderzoek.

Het verliezen van je baan kan zeer belastend zijn en ingrijpende gevolgen hebben voor je gezondheid.
Ondanks de culturele verschillen die ook een invloed hebben, zijn de resultaten van de studie in overeenstemming met eerdere bevindingen waaruit bleek dat stressvolle gebeurtenissen in het leven van invloed zijn op de cardio- vasculaire gezondheid.

Het is daarom ook van belang om prioriteit te geven aan je cardio- vasculaire gezondheid als je werkloos bent door te letten op je voeding, lichaamsbeweging, je gewicht onder controle te houden, niet te roken of teveel alcohol te drinken.

Japanse arbeidscultuur
In de Japanse cultuur is het heel belangrijk om een vaste baan te hebben, iemand die er zijn baan verliest wordt meestal herplaatst in een lagere positie.
De studie wees uit dat bij de herplaatste mannen, het risico op een beroerte steeg tot bijna 200 %.Hun risico te sterven aan een beroerte steeg tot 300%.
Daarentegen toonde het onderzoek aan dat vrouwen in een nieuwe baan, veel minder risico hadden op een beroerte of te sterven door een beroerte.

De onderzoekers vermoeden dat als gevolg van het verlies van een eerdere baan, de herplaatste mannen een  groter risico hadden op jobonzekerheid.
Ze voelen de druk om hun baan te behouden, aarzelen om een ziekte dag te nemen of ze stellen een doktersbezoek uit  wanneer ze problemen ervaren met hun gezondheid.

In het onderzoek werd geen onderscheid gemaakt tussen de mensen die zelf hun job opzegden en diegenen die ontslagen werden.

De studie wil ook geen uitsluitsel geven over de oorzaak-gevolg relatie tussen baanverlies en risico op een beroerte.
Er was reeds bekend uit vorige onderzoeken dat veranderingen in het arbeidsproces, een invloed hebben op zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid.

De schadelijke gevolgen van werkloosheid zijn waarschijnlijk ook het gevolg  van psychologische stress en ongezonde levensstijl gedragingen zoals roken, drinken, niet innemen van medicijnen en niet het beheer van risicofactoren voor een beroerte.
Gezien de cultuur verschillen tussen de Japanse werkcultuur en de westerse werkcultuur, mogen de resultaten van dit onderzoek niet zonder meer veralgemeend worden.

Meer onderzoek is daarentegen nodig.

bron: medlineplus.gov

Vond je het leuk of nuttig, deel dit dan met je vrienden, ze zullen het vast waarderen.
Klik op +Volgen om op de hoogte te blijven van Yoors World

More