Waarom borderline zo afschuwelijk is! | Yoors World

Waarom borderline zo afschuwelijk is!

Automutilatie en suïcidale gedachten zijn een verontrustende onderdeel van veel psychische aandoeningen, maar voor degenen die worstelen met borderline persoonlijkheidsstoornis (BPD), is het risico extreem.

Image title


In feite is automutilatie en suïcide pogingen zo overwegend bij BPS dat het de enige psychische stoornis is die dergelijk gedrag omvat als onderdeel van de diagnostische criteria. Bijna 80% van de mensen met een borderline-stoornis is melding van een voorgeschiedenis van zelfmoordpogingen en zelfmoord variërend tussen de 8-10%. Dit aantal is 50 keer groter dan die gevonden in de algemene bevolking, volgens een analyse van 2014 bij BPS onderzoek van de Substance Abuse en Mental Health Services Administration (SAMHSA).

Dan is er zelfdestructief gedrag zoals zichzelf snijden, branden, slaan, haren uit trekken, hoofd-bonzen, en de huid-nijpen, vaak ook extreem veel tatoos. Meer dan driekwart van de mensen met een borderline-stoornis vertonen ten minste één van deze acties, met een studie uit 2008 waardoor het aantal dichter bij de 90% ligt. De redenen variëren en kunnen overlappen maar meestal zijn:

Image title


-Een poging om de pijn verschuiven van mentale naar de fysieke pijn;

-Om iets te voelen dat "meer echt" is;

-Om woede of frustratie te uiten of juist om emoties onder controle te houden;

-Als zelfstandige straf;

-Als een pleidooi voor aandacht of hulp.

Dergelijke zelf-beschadiging geclassificeerd als non-suïcidale zelfverwonding en meestal niet gepaard gaande met een intentie om te sterven. In plaats daarvan wordt een poging om pijn te gebruiken of om pijn tegen te gaan.

Een leven vol extremen

Een blik op de realiteit van BPD werpt licht op wat het vermogen om zulke vernietigende reacties opwekt. Karakteristieken van deze complexe ziekte zijn een intense verlatingsangst, impulsiviteit, het nemen van risico, een instabiel gevoel van eigenwaarde, woede-uitbarstingen en overdreven reacties (in het bijzonder voor kritiek), en de emoties die van het ene uiterste naar het andere. Dit zorgt ook voor zeer oppervlakkige relaties. BPD brengt tevens ook gevoelens van leegte, onthechting en paranoia, vooral in tijden van stress.

Schattingen over de prevalentie van BPS variëren, maar we weten nu dat het vaker voorkomt dan we ons ooit realiseerden. Sommige onderzoekers houden rekening met bijna 6% van de bevolking. Het wordt vaak, maar niet altijd, veroorzaakt door een geschiedenis van jeugdtrauma' zoals vroegtijdige verwaarlozing of fysiek of seksueel misbruik.

Hoewel vrouwen vaker de diagnoses krijgen dan mannen, suggereert onderzoek nu dat het voorkomt in de mannelijke en vrouwelijke bevolking in gelijke mate. In het verleden neigde BPD gezien te worden als onderwerp van vrouwen en is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat het lijkt dat vrouwen het harder, met hogere niveaus van mentale en fysieke handicap hebben, en meestal gaat het bij vrouwen met meerdere problematieken samen. Zo blijkt uit onderzoek dat vrouwen met een borderline-stoornis vaker eetstoornissen hebben , angst, depressie en post-traumatische stress-stoornis. Mannen met een borderline-stoornis, aan de andere kant, hebben hogere gevallen van drugs en alcohol verslaving en antisociale persoonlijkheidsstoornis, en hebben meer kans om explosieve woede te tonen en hebben een hogere mate van risico op zelfdoding.

Ondanks het grimmige portret van een borderline-stoornis, is er een bemoedigende kant aan de ziekte. Velen reageren goed op een passende behandeling, en psychologen nemen niet langer aan dat het een chronische ziekte is zoals vroeger gedacht.

Zoals SAMHSA opgemerkt in een rapport 2011 over BDP aan het Congres:

"BPS symptomen kunnen ernstig zijn, slopend, en isolerend, en individuen met deze aandoening lijden onder discriminatie en vooroordelen. Echter, ondanks de ernst en last, BPD heeft een verrassend goede lange-termijn prognose met een hoge mate van herstel. "

Dit is vooral het geval wanneer de behandeling en het onderwijs verder reiken dan de patiënt en zijn of haar familie, vrienden, werkgever, en de gemeenschap die hen opnemen.

Hoewel er geen gerichte FDA goedgekeurde BPD behandeling is tot nu toe, is er hulp voor mensen met de aandoening via verschillende wegen. Dialectische gedragstherapie, bijvoorbeeld, kunnen vaardigheden aan leren voor het omgaan met stress, het reguleren van emoties en effectiever in verband met anderen. Een studie van 2004 toonde aan dat het hielp de deelnemers te verbeteren in een aantal gebieden, met inbegrip van angst, depressie, globaal psychopathologie, interpersoonlijk functioneren, zelf-beschadiging en sociale aanpassing. Het kan ook helpen de persoon zijn gedrag dat in de weg van staat van verandering aan te passen, zoals alcohol en drugsgebruik terug te dringen. Medicijnen zoals antidepressiva zijn ook een optie in sommige gevallen en artsen kunnen het voorschrijven om hen te helpen een betere stemming te hebben en het verminderen van woede, impulsiviteit en prikkelbaarheid.

Bij het zoeken naar behandeling, op zoek naar geestelijke gezondheidszorg professionals met ervaring in het omgaan met een borderline-stoornis. Zij zullen weten, bijvoorbeeld dat BPD patiënten vaak sterk banden aanhouden met hun therapeut, dit verbreken kan leiden tot het verlatingsangst en nieuwe uithalen. Sommige patiënten zullen zelfs het herstel saboteren soms bewust, soms niet-om opnieuw in de therapeutische relatie terecht te komen. In het kort, dient de persoon die de behandeling uitvoert volledig te begrijpen en bereid te zijn om de inherente problemen van het verzorgen van iemand wiens persoonlijkheid moet worden afgestemd, voor de totaliteit te beheren.

Mensen met borderline zijn zich niet bewust van hun problematiek, vaak is het de omgeving of familie die melding maken. Maar ongeacht wie de stap zet, het is belangrijk dat er hulp wordt opgestart. En we moeten niet negeren dat er mogelijkheid is op genezing.

Bron: psychologytoday.com

Klik op +Volgen om op de hoogte te blijven van Yoors World

Share
You share. We pay your share.