We bereiden ons het best voor op de mini-ijstijd van 2030!


Onze planeet beschikt over natuurlijke mechanismen om het hoofd te bieden aan een mini-ijstijd die volgens wetenschappers zal optreden in het jaar 2030.
Deze mini- ijstijd zou ontstaan als gevolg van schommelingen in de zonne activiteit.

Professor Valentina Zharkova van de Northumbria University in Newcastle waarschuwt dat de mensen beter kunnen voorbereid zijn op de impact van deze koudegolf voor wat betreft de voedselvoorziening.
Volgens een wiskundig model van het magnetisch veld van de zon, doorloopt de zon regelmatig een 'winterslaapfase'.

Dit wiskundig model dat de schommelingen in de zonneactiviteit weergeeft werd geproduceerd door wetenschappers uit Rusland en Groot- Brittannië.

Vergelijkbare ijstijden doorheen de geschiedenis
Volgens professor Valentina Zharkova dateert de meest recente mini -ijstijd uit de 17de Eeuw.
The Maunder Minimum  duurde ongeveer 70 jaar van 1655 tot 1715.
(De mini-ijstijd voorzien voor 2030 zou wel niet zo lang duren.)
Daarvoor was er the Wolf Minimum tijdens de Romeinse periode.

Dergelijke mini-ijstijden blijven zich iedere 350 tot 400 jaar herhalen, telkens wanneer de zon deze periode van minimale activiteit doormaakt.

Hoe kunnen we ons voorbereiden?
In de jaren 2050 zullen de magnetische golven van de zon weer actiever kunnen worden en daarom is het aangeraden om goed voorbereid te zijn op deze volgende grote zonne activiteit.
De planeet Aarde zelf is behoorlijk voorbereid want deze cycli komen reeds miljarden jaar voor en telkens heeft de Aarde het overleefd.

Deze planeet beschikt over natuurlijke mechanismen die op verschillende manieren reageren op zonneactiviteit.Volgens professor Valentina Zharkova bestaat de grote uitdaging erin een antwoord te vinden op het feit dat bepaalde voedselsoorten niet voldoende meer zullen groeien doordat er minder zonnestralen zijn gedurende deze periode.
Tarwe zou bijvoorbeeld schaars kunnen worden.
Het team onderzoekers zeggen daarom dat economen en politieke leiders maar beter aan de slag gaan om economische herberekeningen te maken.

Want deze mini- ijstijd zal gevolgen hebben voor de industrie, landbouw, levensomstandigheden en maatschappelijke ontwikkeling.

Enkele honderden wetenschappers hebben zich inmiddels achter het wiskundig model van professor Valentina Zharkova en haar team geschaard.

Podcast met professor Valentina Zharkova :

bron: sputniknews.com

Vond je het leuk of nuttig, deel dit dan met je vrienden, ze zullen het vast waarderen.

Bedankt voor het lezen.

Word gratis en vrijblijvend lid om beloond te worden om te lezen.

Meld je nu aan via onderstaande link en ontvang  125 yp