Zijn gelovigen minder bang van de dood dan niet-gelovigen?


Eén van de belangrijkste theorieën waarom mensen een religieuze overtuiging hebben, is dat geloof helpt om de angst voor de dood te verlichten.
Maar uit een nieuw onderzoek bij gelovigen en niet-gelovigen is gebleken dat religie niet steeds helpt om de angst voor de dood te verminderen.
Dit onderzoek was een vergelijkende studie van internationale onderzoeken uit de periode 1961-2014.
Uit dit nieuw onderzoek bleek vooral dat atheïsten het minst bang zijn voor de dood.
De resultaten van deze studie doen vragen rijzen over de psychologie waarom religie zo een belangrijk en duurzaam cultureel kunstmatig verschijnsel is.

De studies die voor dit onderzoek werden bekeken waren heel breed naar inhoud.
Sommige studies keken naar specifieke vormen van religieuze overtuigingen, zoals het geloof in God of goden, of geloof in een leven na de dood. 

Andere studies keken meer  naar religieus gedrag, zoals naar de kerk gaan of te bidden.
Verschillende studies zorgden voor verschillende onderscheiden.
Om een samenhang te kunnen identificeren over zo een uiteenlopende inhoud, controleerden de onderzoekers op kromlijnige patronen in de gegevens.

Een omgekeerde U-curve
Deze methodiek zorgde er uiteindelijk voor dat de onderzoekers zich konden focussen op slechts 11 belangrijke studies die alomvattend genoeg waren om algemene uitspraken te kunnen doen.
De resultaten van de studie toonden een omgekeerde U-vorm.

Aan de uiteinden, aan de ene kant vrome gelovigen en aan de andere kant atheïsten vertoonden beiden een verminderde angst voor de dood.
De mensen ertussen voor de overgrote meerderheid gelovigen hadden de neiging om meer vrees te tonen voor de dood.

Quote

Dit resultaat bemoeilijkt zeker de aloude opvatting dat religieuze mensen minder bang zijn voor de dood dan niet-religieuze mensen.                                       Het zou goed kunnen dat atheïsme voor enig comfort zorgt met betrekking tot de dood, of dat mensen die gewoon niet bang zijn van de dood zich niet geroepen voelen om een religie op te zoeken."

hoofdonderzoeker Jonathan Jong

Als een religieuze overtuiging de angst voor de dood voor de overgrote meerderheid van de religieuze volgelingen niet verlicht - en als een  gematigd religieus geloof  in feite  kan worden gecorreleerd met een verhoogde angst voor de dood -,  dan roept dit de vraag op waarom zulke mensen zich in de eerste plaats aangetrokken voelen tot de religie. 
Het kan zijn dat het verlichten van de angst voor de dood daarmee weinig te maken heeft.

Andere redenen voor Geloof

Er zijn nog andere theorieën over het  waarom mensen kiezen voor een religieus geloof.
Zo beweren sommige filosofen dat religie een basis biedt voor iemands morele neigingen.

Anderen denken dan weer eerder in sociologische termen, hetgeen er op wijst dat godsdienst versterkt wordt doordat het bepaalde organisatorische functies vervult in een samenleving.
Waarbij geloof functioneert als een culturele lijm.

Maar als je op zoek  bent naar coping mechanismen voor de angst voor de dood, lijkt het er op dat religie weinig uitstel biedt tenzij je vurig vroom bent.
Zelfs dan biedt extreme religiositeit  geen waarneembaar voordeel ten opzichte van het atheïsme of ongeloof.

De studie werd online gepubliceerd in het tijdschrift Religion, Brain & Behavior.

bron: mnn.com

Vond je het leuk of nuttig, deel dit dan met je vrienden, ze zullen het vast waarderen.
Klik op +Volgen om op de hoogte te blijven van Yoors World