Religie: Waarom wordt GOD altijd als man afgebeeld?


God heeft (officieel) geen geslacht want in de Catechismus staat letterlijk: 'hij is noch man, noch vrouw. God is zuiver geest, voor wie geen plaats is voor verschil in geslacht.' Oké, got it.. Maar waarom beelden wij hem af als man? - In de bijbel wordt namelijk bijna altijd naar hem verwezen als man. Dat komt omdat de verwijzing naar God niet gemaakt kan worden met een simpele 'het'; dat klinkt zo raar. Om zijn oppermachtige positie te schetsen in een maatschappij waarin destijds de hogere functies werden ingenomen door mannen, werd er gekozen voor 'hij'. Ook het visioen van David werd gebruikt om te bepalen dat God als een hij moest worden benoemd. Volgens de Tien geboden is het echter verboden God af te beelden.