Behoud van biodiversiteit en leefbaarheid gaat niet samen met nog meer economische groei


Waar hecht jij waarde aan?

Zolang geld wordt gezien als een synoniem voor welvaart en we welvaart blijven waarderen op basis van economisch groei en natuur en mens blijven uitbaten, zal de meest waarschijnlijke uitkomst juist armoede, honger en ademnood voor iedereen zijn.

Toch blijven mensen de issues op het gebied van klimaat en biodiversiteit nog steeds zien "als-een-ver-van-mijn-bedshow". En misschien werken boodschappen als deze juist averechts. Mensen lijken gewend te raken aan negatieve boodschappen en worden "gevoelloos" i.p.v. actief.

Onlangs verscheen het rapport van het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten, kortweg Ipbes, dat 132 lidstaten heeft. Het Ipbesrapport is de meest uitgebreide en volledige rapportage over de staat van de biodiversiteit op aarde ooit.

De bevindingen van het Ipbes tonen aan dat het tijdperk waarin het klimaat en de atmosfeer de gevolgen ondervinden van menselijke activiteit niet alleen vernietigende gevolgen heeft voor het klimaat, maar ook voor de bio­diversiteit. Bossen verdwijnen in rap tempo, oceanen worden overbevist en verzuren, lucht, land en water raken extreem vervuild. Meer dan een miljoen dier- en plantsoorten worden momenteel met uitsterven bedreigd.

Hoe belangrijk is het dat we onze manier van leven gaan transformeren naar een sociaaleconomisch systeem waarbij het leven voor iedereen mogelijk blijft in plaats van onmogelijk? Waar hechten we waarde aan is de grote vraag.

Zie artikel uit het parool: https://www.parool.nl/columns-opinie/besef-groene-groei-is-een-fata-morgana~b5d58ae8/