Duurzaamheid moet de norm worden en niet de uitzondering


Een miljoen van de naar schatting acht miljoen dier- en plantensoorten wordt met uitsterven bedreigd. Dit is een flink risico voor het menselijk leven, blijkt uit een groot wereldwijd wetenschappelijk onderzoek van de Verenigde Naties. Het is volgens de onderzoekers een direct gevolg van ons eigen handelen, zoals land- en zeegebruik, klimaatverandering en vervuiling.

Sinds 1970 is de landbouw voor voedsel wereldwijd met 300 procent toegenomen. Dat is desastreus voor de vele dieren en planten in regenwouden, die op grote schaal worden gekapt voor landbouw.

Er is daarom wereldwijd en ook in Nederland een serieus probleem met de biodiversiteit.

Maar wat kunnen we doen om de biodiversiteit te redden :

Stoppen met het kappen van regenwouden om in onze eigen "behoeften" te voorzien. Er zijn namelijk enorme plantages aangelegd voor papierfabricage, biobrandstof en palmolie.

Het is belangrijk dat boeren niet meer hun akkers mogen bespuiten met bestrijdingsmiddelen die alle planten, in plaats van één gewas, uitroeien. Of nog beter, helemaal geen bestrijdingsmiddelen meer. Natuurgebieden raken door dit gif vervuild.

Minder en duurzamer consumeren en stoppen met het consumeren van producten die schadelijk zijn voor de natuur.

Het moet normaal worden om duurzaam inkopen te doen. Let op keurmerken als je papier, vlees of vis koopt.

De conclusie is namelijk dat door ontbossing overstromingen ontstaan, door de overbevissing raken we visgronden kwijt en door het uitsterven van insecten wordt ons toekomstige voedsel niet bestoven

Toch is het belangrijk dat we met elkaar niet alleen kijken naar de landbouw en de voedselproductie, maar naar wat iedereen kan doen vanuit zijn eigen situatie.

Welke stap neem jij vandaag ?

Liefs Renate

miljoen soorten met uitsterven bedreigd wat kunnen we doen