Requiem: Hoofdstuk 18 | Rudi

Requiem: Hoofdstuk 18

De senator was nog laat aan het werk. Ze had juist nog op haar uurwerk gekeken en zag dat het bijna middernacht was. Nog een half uurtje had ze zichzelf beloofd. De tijd na de kantooruren vulde...

Read this post fully for € 0,42!

Comment are disabled, you can read them if you buy this post