267     Leven, wat is het boeiend.


Mensen zijn de meest boeiende wezens op aarde, iets wat ze vaak zelf niet zien of kennen van zichzelf. Boeiend is hoe mensen zich gedragen, wat ze doen en vooral wat ze belangrijk vinden. Alles is voor iedereen weer anders, soms spreken wij dat uit maar vaak zwijgen wij en wijzen achter de rug van iemand naar ons voorhoofd en denken die heeft ze niet op een rijtje.

Het leuke ervan is dat ze hun eigen gedrag niet kennen en vaak ook zich vreemd en raar gedragen ten opzichten van anderen. Het zijn de meningen en overtuigingen die de mens vastzet en vasthoud, er is geen beweging meningen

overtuigingen

meer in te krijgen, we lezen een boek en gebruiken die regels om iets te doen of uit te voeren. We leven volgens vast gestelde regels en zeggen vervolgens ik kies zelf wat ik doe, terwijl alles al is gekozen wat we willen. We zien gewoon niet in en dat willen we ook niet vanuit een overtuiging dat we niet zelf kiezen.

We gebruiken alles van anderen omdat alles ons is aangeleerd, want wat is nu echt van jouw zelf, wat heb jij zelf ontdekt waarvan jij denkt dat heb ik mooi zelf ontdekt, iets waar nog nooit iemand over heb horen praten of je hebt het nog nooit gezien.

Nu zal je een heleboel verzinnen maar begrijp eens dat je het nooit heb uitgezocht en je begrijpt totaal niet dat jouw brein alles opslaat van wat je ziet en hoort, een beeld van een milliseconde wordt al opgeslagen, iets wat je vaag hoort ligt al vast in jou.

Het gedrag is ook heel boeiend wat de een gezond vind zal een ander nooit doen, jij gaat sporten omdat je moet bewegen, daar ,ligt al iets wat je niet hebt gekozen maar gehoord,de reclame. Nu zul je direct zeggen ja maar ik beslis toch dat ik ga of niet, o ja is dat wel echt zo hoelang heeft het geduurd dat je de stap nam om te gaan, hoe snel ben je gegaan? Beide komen voort uit de reclame en de herhaling daarvan zo zal je erachter komen dat je niet zelf kiest maar er wordt gekozen voor jou.

Maar hoe kan het toch dat wij dat niet willen toegeven omdat wij onszelf iets aanpraten, iets aanleren, omdat wij zelf willen beslissen en dat ons zelf vertellen dat we het vanuit ons eigen doen.

We doen dingen zoals een cursus, een workshop, een bijeenkomst, enz. zonder erbij stil te staan waarom we het echt doen. We kunnen dit niet omdat er altijd een rede achter zit van moeten, willen en ik zal. De mens wil er altijd beter van worden aards gezien klopt dit altijd. We doen het niet om de kennis en die dan te gebruiken nee de gedachte is ik doe dit dan kan ik mijn werk beter doen, meer verdienen,, meer vertellen zodat anderen luisteren enz.

We leven ineen tijd die zo snel gaat omdat we teveel doen en willen dat we alles op de automatische piloot doen, zonder er bij stil te staan. We horen iets en denken dan o dat is iets voor mij en voor je het weet ben je het al aan het doen.

De mens durft niet te kijken wat het echt oplevert, waarom je het echt doet en belangrijker is nog wat moet ik ervoor doen, wat houd het in.

In alles wordt je begeleid en geleid zonder dat jij het inziet en het knappe en mooie is ervan dat het zo wordt gepresenteerd dat jij denkt dat jij zelf ervoor gekozen hebt.

Je zal dit hele verhaal ontkennen, heel misschien commentaar erop geven maar ik weet dat er vele zullen zwijgen en waarom?

R v Meerten

09-02-2019