2019-4529 Balancerend.


#Balancerend #bewegen #richting #kiezen

Het is tijd om te bewegen

Te veranderen van richting

Een andere richting te kiezen

We naderen de afgrond

We kijken niet om, links, rechts

We zijn te ver gegaan

Bezit, aanzien, werk

Te belangrijk gemaakt, verblind

Door hebzucht en zelfzucht

Aan de rand balancerend

Kunnen wij niet kiezen

Veranderen, bezit, aanzien, werk

Angst overheerst, niemand kiest

Het is nog niet te laat

Maar kies vandaag nog

Morgen is te laat

R v Meerten

15-12-2019