350 Door het negatieve heen.


Door het #negatieve heen De weg van de Christus, dit is het licht in ons, verwar dit niet met religie, laat zien hoe wij mogen leven, omdat dit begrip voor een groot deel is verdwenen weten wij totaal niet meer hoe wij mogen leven. Het leven in de materie met de drang om meer te bezitten, te presteren, het gevecht in ons en met ons zelf. Het grootste voorbeeld waarom er negativiteit bestaat, ontstaan in ons denken, is het verhaal van de zoon van het Al. Deze was de eerste complete ziel die geschapen is en compleet gebleven is. De zoon van God laat ons zien dat de mens zelf door het duister, het negatieve mag gaan, net als hij dat heeft gedaan.

Nu zullen vele zeggen hij is gestorven voor onze zonden, maar waarom zijn wij dan op aarde als onze zonden al zijn vergeven? En wat zijn zonden eigenlijk? Zonden zijn de ontkenning van de eenheid in onvoorwaardelijkheid van de Goddelijke liefde die eeuwig is en de erkenning van voorwaarden, oordelen en veroordelen in aardse liefde die niet eeuwig is. Hij heeft laten zien dat je door de duisternis heen kan, de kruisiging en dat je eruit kan komen, de opstanding, dat je het lichaam achter je kunt laten en door kan en mag leven. Zou het dan zo eenvoudig zijn zoals wij denken, als ik maar positief leeft dan komt alles goed, goed voor anderen zorgt, er zijn, er staan als er hulp nodig is. Maar is dat wel positief dan, de ander helpen door te vertellen dat ze het goed doen, mooie woorden spreken, een beeld geven dat het te mooi is om waar te zijn. Waar is het inzicht gebleven van de zoon van God, hij heeft ook niet positief geleefd maar ook niet negatief. Hij liet zien dat beide niet bestonden maar weinige die dat zagen en zo is het heden ten dagen nog steeds zo.

Door het duisternis te gaan, te laten zien wat de bedoeling was en het resultaat, de dood die ons leid door de duisternis, de wederopstanding die laat zien dat wij zielen verlicht kunnen worden. Dit laat direct ook zien dat je op aarde nooit verlicht kan worden, alles wat je doet of weet schiet tekort om verlicht te kunnen worden. Dacht je nu werkelijk dat je op aarde de verlichting kan bereiken zonder door steeds weer door het duister, het negatief te gaan net zolang totdat je beseft wat het je echt brengt. Positief en negatief zetten wijzelf neer door te oordelen over anderen m aar ook ons zelf, we houden het instant om zelf geen schuld te voelen en als we ons schuldig voelen gaan wij ons excuus aanbieden waarvan we vaak niet eens weten wat die schuld inhoud. We willen alleen nog maar gelukkig zijn en zoeken dat in een illusie van het positieve, wij mensen willen geen negativiteit meer ervaren gewoon omdat we niet meer weten waarom het bestaat. We ontkennen het maar we vechten er tegen en denken alleen maar dat we goed bezig zijn als we positief denken.

De weg is ons getoond door de Christus, alleen wij willen die niet meer zien omdat wij dit zien als geloof, een religie en daar willen wij niets mee te maken hebben. Maar juist in die religie zit alles verborgen en dat zien wij niet meer omdat wij alleen het aardse nog zien als onze redding. Religie is afgescheiden van elkaar om chaos te creëren tussen de volkeren, zie het als hetzelfde met taal. Doordat wij niet meer dezelfde taal spreken is er chaos ontstaan, onbegrip en geen communicatie, dit komt doordat vele woorden van alles kunnen betekenen, gebruikt worden als een aanwijzing die dan weer totaal niet klopt met de werkelijkheid. Mooi bv is leven vanuit je hart, hoe doe je dat door de illusie te gebruiken dat je hart liefde is, dat daar de zetel is van? Ja van wat, liefde? Energie? Een bron? Je hart is aller belangrijkste van je lichaam, stop je hart dan ben je dood, dat is dus de rede, de illusie dat we leven vanuit het hart nee we leven doordat ons hart het blijft doen.

Je hart wordt dan op een manier uit gelegd die niet klopt zoals het wordt uitgelegd. Ook liefde is een dergelijk woord wat te pas en te onpas wordt gebruikt en veranderd. We vieren kerstfeest, Passen, Pinksteren, maar die zijn verwoorden tot eet en drink festijnen. Ons leven is totaal weg van wat de ware bedoeling was en is, leven vanuit de geest, niet in dienst van de materie maar met de materie in onze dienst. Dit is het denken dus, die zet ons op een negatieve manier in het leven, die maakt ons blij en gelukkig, die maakt ons boos en verdrietig, jaloers en verliefd. Door het negatieve heengaan, geeft je een opening in je geestelijke wereld, laat zien wie je werkelijk bent. De Christus in jou, dat is jouw licht, zal wakker worden, je zult bewuster gaan leven en met anderen om kunnen gaan. Er zal vrede en onvoorwaardelijke liefde gaan groeien in jouw leven.

R v Meerten 12-01-2020