Heb jij je auto goed verzekerd ?


In mijn werk verbaas ik mij iedere keer dat een verzekerde gewoon niet weet wat voor verzekering zij hebben afgesloten en waar zij precies voor verzekerd zijn. Ik krijg dan ook regelmatig teleurgestelde personen aan de lijn die te horen krijgen dat de schade die zij hebben geleden, niet gedekt is.

Voor de autoverzekering zal ik daarom kort omschrijven wat voor dekkingen er bestaan en wat deze inhouden

WA verzekering: WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. In Nederland ben je verplicht een WA verzekering af te sluiten voor je auto. De Wettelijke Aansprakelijkheid dekt de schade die een bestuurder van een voertuig veroorzaakt aan een ander (voertuig). Ook wanneer je een ander laat rijden met je auto is er dekking. De eigen schade is hier niet gedekt!

WA beperkt casco: Naast de Wettelijke Aansprakelijkheid dekt deze verzekering ook schade aan het eigen vervoer veroorzaakt door diefstal, hagel/storm, brand of ruitbreuk. Vaak is er ook een eigen risico van toepassing.

Volledig casco verzekering: Deze verzekering is uitgebreider dan de beperkt casco verzekering. Er is eveneens een WA dekking. Bij een Volledig casco verzekering is vaak ook de eigen schade gedekt. Ook hier kan er een eigen risico van toepassing zijn.

Een verzekering dat niet verplicht is, maar wel zeker handig is de Inzittendenverzekering. Hiervan zijn er 2 varianten:

- OVI (Ongeval Inzittenden Verzekering) Deze verzekering keert een vast bedrag uit bij invaliditeit of overlijden van de inzittenden van het voertuig. De uitkering staat los van de werkelijk geleden schade. Ten opzichte van de SVI verzekering is de OVI dekking beperkter.

- SVI (Schade Verzekering Inzittenden) Deze verzekering keert de werkelijk geleden schade uit. In vergelijking met de OVI verzekering is de SVI verzekering duurder en is er een uitgebreidere dekking. Ook geldt er een dekking voor vervoerde spullen, immateriele schade en de schade die de bestuurder zelf heeft geleden.

Een rechtsbijstandsverzekering voor de module auto biedt tevens juridische hulp bij het verhalen van je schade.

Persoonlijk vind ik het heel erg jammer dat er(voornamelijk) jonge mensen zijn die niet weten wat voor verzekeringen zij afsluiten. Dit zou heel veel ellende, stress en verdriet kunnen voorkomen, Ik hoop met dit (korte) artikel een beetje uitgelegd te hebben wat voor dekkingen er zijn voor je autoverzekering.