DE LAATSTE REFORMATIE

DE LAATSTE REFORMATIE


settings
  • Instellingen
  • Positie

    Automatische scrolling
Wat is De Laatste Reformatie?

De Laatste Reformatie (Engels: The Last Reformation) is een nieuwe beweging, begonnen in 2011 en die nu in een snel tempo over de wereld gaat. Vooral in Nederland slaat de boodschap enorm aan.

Het gaat erom dat we weer gaan zien wat we lezen in het boek Handelingen. We geloven dat wat we daar lezen ook voor vandaag is en dat we een vergelijkbaar leven behoren te leven als de eerste gelovigen. Daarvoor is een reformatie van de kerk noodzakelijk, want de meeste kerken staan erg ver weg van de realiteit van Handelingen.

De huidige Protestante kerk lijkt in zoveel opzichten op de Rooms Katholieke Kerk en zo weinig op wat we lezen in de Bijbel en met name het boek Handelingen. Daarom hebben we een reformatie nodig die zoveel dieper gaat dan de reformatie waar Martin Luther en anderen mee kwamen. We hebben het over een reformatie die gaat over doctrines, de Heilige Geest en het kerksysteem. Waarom doen we kerk op deze manier?

Torben Søndergaard begon 
de beweging in 2011.
Klik hier voor zijn verhaal.

Hoe begon het?

De oprichter van de beweging, Torben Søndergaard en zijn familie, zijn al twaalf jaar bezig met het stichten van kerken in verschillende steden. Maar God leidde hen door een woestijnperiode heen waardoor ze alles zijn kwijtgeraakt. Daar, in die woestijn, begonnen ze vragen te stellen over de kerk en waarom de dingen die we vandaag de dag doen zo anders zijn dan wat we lezen in Handelingen. Ze waren in die periode geen onderdeel meer van een kerk en daardoor zagen ze de kerk van buitenaf. Ze zagen dat wat ze eerder hadden gedaan en dat wat velen ook nu nog in kerk doen op veel vlakken helemaal niet Bijbels is. En dat daarom de kerk niet effectief is in het voortbrengen van discipelen. Door die woestijnperiode heen liet God veel dingen zien aan Torben. In die tijd schreef hij ook zijn boek ‘De Laatste Reformatie’.

Uit het boek:

De eerste reformatie kwam tot stand met Martin Luther in de 16e eeuw. De afgelopen 500 jaar hebben we hier en daar verschillende opwekkingen gezien, waarbij waarheid die vroeg verloren is gegaan weer terugkwam. Zo hebben we bijvoorbeeld de Baptistenkerk die de Bijbelse doop van gelovigen, door onderdompeling – en niet het besprenkelen van kinderen – introduceerde. Een ander voorbeeld is de Pinkstergemeente die ontdekten dat de gaven van de Heilige Geest ook voor onze tijd zijn en deze waarheid terugbrachten. Al die waarheden, die nu zijn ondergebracht in verschillende ‘hokjes’, komen nu allemaal samen. Al deze waarheden samenbrengen zal de manier waarop we kerk zijn veranderen en ons terugbrengen naar het leven waarover we lezen in Handelingen.

Na deze woestijnperiode heeft Torben ‘The Pioneer School’ – 20 online lessen – gemaakt. Deze zijn door enorm veel mensen bekeken en het spreekt veel mensen aan, omdat dit iets is wat ze al wisten in hun hart. Dus we hebben het boek ‘The Last Reformation’ and ‘The Pioneer School’ en hieruit is de beweging gestart die we vandaag de dag zien. Later kwam daar nog de film The Last Reformation – The Beginning bij. Vele duizenden wereldwijd volgen dit en dit aantal groeit iedere dag.

help

Hieronder kunnen je vrienden zich aanmelden. Jullie krijgen beiden gelijk een beloning van 125 Yp. Je kunt het helemaal bewerken en op maat maken.Weghalen is ook heel eenvoudig met het rode kruisje als je er met je muis op gaat staan.

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!Beoordeel

Reviews en Reacties:

3.0 / 5 (1 reviews)
expand_more
Verberg reacties
Weet je waarom ik mij 'angstvallig' van deze beweging afhoudt? Eigenlijk is het eenvoudig: er is in het begin te veel focus geweest op 'genezing', de gloriestoelbeweging (whats in a name), komt uit dezelfde hoek vandaan. Ook het zgn kickstarten. Hoezo kickstarten? Wat een vaagheden! Lees gewoon de Bijbel en doe wat God zegt in het Woord dat jij moet doen, Laten we de Bijbel maar eens simpel gaan lezen en interpreteren naar ons eigen leven, doen wat 'vrede' geeft en geen onrust, die ik nu zo ervaar bij deze beweging. Durf je vragen te stellen, dan wordt je door deze mensen gauw bestempeld als ongelovig, geblokkeerd zelfs op FB, dat is denk ik een vricht van de geest (met kleine letter g), die ik niet wil dienen.
| 21:01 |
Hallo, ik heb het oude testament gelezen en daar werd ik niet vrolijk van. Het is een en al oorlog voordat het beloofde land bereikt werd. Natuurlijk waarschuwt God ons keer op keer en ik begrijp nooit waarom Hij de mensen een vrije wil heeft gegeven omdat Hij ook wel weet dat het vlees zwak is. Ok. Hij heeft zijn enige zoon gestuurd die voor ons nu al een paar eeuwen aan het vechten is om de mensheid te behouden. List en bedrog genoeg. Wij wachten al zolang op de komst van Jezus . Ik ben bezig de video's van deze club te bekijken. Vroeger dacht ik altijd aan Jehova's getuigen maar daar ben ik ook van geschrokken. Leger des Heils heb ik wel bewondering voor. Vriendelijke groet, Ron
| 01:12 |
Ik heb beide gelezen, zowel oude als nieuwe testament. Ik kan niet beter als leggen als Dirk van Genderen, wat mijn kritiek is op de last reformation: www.dirkvangenderen.nl/2016/05/26/de-laatste-reformatie/
| 09:45 |
Hoe dan ook, katholiek, apostolisch, gereformeerd, het gaat erom dat Jezus voor onze zonden gestorven is aan het kruis. Door gedoopt te worden en onze zonden weg te wassen worden we herboren met de heilige geest. Maar daar bent u ook wel mee bekend. Ik ben apostolisch opgevoed maar hulp van deze gemeente was toen het slechter ging met ons gezin ver te zoeken. Ik geloof in een ding. Als we er naar leven vergeeft Jezus via God onze zonden en komen wij na het moeizame aardse leven in een kamer van God terecht die beter is dan de huisvesting op deze planeet. God zij met u. Vriendelijke groet, Ron
| 10:41 |
Lees dit eens van Dirk van Genderen:
Mijn hoofdbezwaar is wel de plaats die de doop inneemt in ‘The Last Reformation’. De doop is een soort wondermiddel, dat zo snel mogelijk plaats moet vinden nadat mensen zijn genezen na gebed op straat. Door de doop zullen hun zonden vergeven worden, zullen de demonen worden uitgedreven en zullen ze de Heilige Geest ontvangen, met de gave van tongentaal.

Ik kom dit echter nergens tegen in de Bijbel. Het is niet zo dat iemand redding, bevrijding, verlossing en de Heilige Geest ontvangt door de doop. Een gelovige ontvangt de Heilige Geest direct na de wedergeboorte. Efeze 1:13 zegt hierover: ‘In Hem bent u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte.’

Handelingen 10:43 zegt: ‘Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam’
Vergeving van zonden ontvang je niet door de doop, maar door geloof in de Heere Jezus.

In Lucas 18 lezen we over de Farizeeër en de tollenaar. De tollenaar bidt eenvoudig: ‘O God, wees mij de zondaar genadig.’
En wat zegt de Heere Jezus dan over hem? ‘Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere’ (vers 14)
Het was echt niet zo dat hij eerst gedoopt moest worden om gerechtvaardigd te zijn.

Gerechtvaardigd door het geloof
Denk ook aan de woorden in Romeinen 4:5: ‘Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.’
Opnieuw: geloof! En niet: de doop!

En de doop dan? Die is zeker belangrijk. In 1 Korinthe 1:17 zegt Paulus dat God hem niet zond om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen. Hoe anders is dat bij Torben Søndergaard. Hij wil iedereen zo snel mogelijk dopen, bij voorkeur nog op dezelfde dag, zonder dat iemand op de hoogte is van de betekenis van het Evangelie, van de Heere Jezus en van de doop.

Paulus geeft aan: ‘Ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd’.
Paulus stapte niet op iemand af, vroeg of hij/zij een kwaaltje had en ging er dan voor bidden en direct daarna dopen. Paulus predikte Christus. Alleen door geloof in Zijn Naam is er redding en behoud.
En voor wie tot geloof is gekomen, is er de doop. Als zichtbaar teken van Gods genade, van het met Christus gestorven en begraven zijn, en weer opgestaan tot een nieuw leven. Zoals het water het lichaam schoon wast, zo is ook ons leven schoon en nieuw geworden – wederom geboren, van boven geboren, uit God geboren.

Ik onderschrijf deze visie van Dirk van harte.
| 10:47 |
Mijn hoofdbezwaar is wel de plaats die de doop inneemt in ‘The Last Reformation’. De doop is een soort wondermiddel, dat zo snel mogelijk plaats moet vinden nadat mensen zijn genezen na gebed op straat. Door de doop zullen hun zonden vergeven worden, zullen de demonen worden uitgedreven en zullen ze de Heilige Geest ontvangen, met de gave van tongentaal.

Ik kom dit echter nergens tegen in de Bijbel. Het is niet zo dat iemand redding, bevrijding, verlossing en de Heilige Geest ontvangt door de doop. Een gelovige ontvangt de Heilige Geest direct na de wedergeboorte. Efeze 1:13 zegt hierover: ‘In Hem bent u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte.’

Handelingen 10:43 zegt: ‘Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam’
Vergeving van zonden ontvang je niet door de doop, maar door geloof in de Heere Jezus.

In Lucas 18 lezen we over de Farizeeër en de tollenaar. De tollenaar bidt eenvoudig: ‘O God, wees mij de zondaar genadig.’
En wat zegt de Heere Jezus dan over hem? ‘Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere’ (vers 14)
Het was echt niet zo dat hij eerst gedoopt moest worden om gerechtvaardigd te zijn.

Gerechtvaardigd door het geloof
Denk ook aan de woorden in Romeinen 4:5: ‘Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.’
Opnieuw: geloof! En niet: de doop!

En de doop dan? Die is zeker belangrijk. In 1 Korinthe 1:17 zegt Paulus dat God hem niet zond om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen. Hoe anders is dat bij Torben Søndergaard. Hij wil iedereen zo snel mogelijk dopen, bij voorkeur nog op dezelfde dag, zonder dat iemand op de hoogte is van de betekenis van het Evangelie, van de Heere Jezus en van de doop.

Paulus geeft aan: ‘Ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd’.
Paulus stapte niet op iemand af, vroeg of hij/zij een kwaaltje had en ging er dan voor bidden en direct daarna dopen. Paulus predikte Christus. Alleen door geloof in Zijn Naam is er redding en behoud.
En voor wie tot geloof is gekomen, is er de doop. Als zichtbaar teken van Gods genade, van het met Christus gestorven en begraven zijn, en weer opgestaan tot een nieuw leven. Zoals het water het lichaam schoon wast, zo is ook ons leven schoon en nieuw geworden – wederom geboren, van boven geboren, uit God geboren.

Ik onderschrijf deze visie van Dirk van harte.
| 10:48 |
Dank voor uw visie en er zijn tegenstellingen. Het enige is dat Torben onbevangen da straat op gaat en toch succes heeft. Zoals hij werft voor het geloof heb ik nog maar weinig mensen zien doen. Zelfs niet de geloven die zich met rijkdom in weelde baden. De stelling door genezing en dan doop vind ik ook niet zo. Misleiding of geen goede begeleiding? Hij trekt meer volgers aan dan menige prediker die zijn kerk ook graag vol gelovige mensen ziet. Misschien heeft God toch weer een boodschap?
| 12:34 |
Het is wel hetgeen waarvoor de Bijbel ons waarschuwt, dat in de laatste dagen... en dat Hij zegt: je hebt vele tekenen en wonderen gedaan en toch ken Ik u niet... Tja... Enfin, genoeg stof voor u dus om over na te denken ;-) heb een gezegend weekeind.
| 13:37 |
Dank u. Ik wens u hetzelfde.
| 14:36 |

private lease goedkoop
private lease goedkoop
Fun & Entertainment
prEiffeltoren
prEiffeltoren
Fashion & Lifestyle
Onderzoeken
Food & Drinks
Mosselen sofrito
Mosselen sofrito
Gezondheid & Geest
Vegan haren wassen
Vegan haren wassen
 
×

Yoors


exit_to_app Inloggen