Klimaatverandering door vervuiling van de lucht en het milieu, komt dat door de boeren?


Ik maak me zorgen over hoe het nu verder moet!

Heb jij dat ook? Dat onbestemde gevoel? Hoe moet het nu verder met ons allemaal?

Onze natuur is vervuild, ons klimaat is aan het veranderen. Hoe snel gaat dat en wat moeten we doen? Kunnen wij wel wat doen?

We geven van alles de schuld, we rijden teveel, we gebruiken verkeerde middelen om alles te verpakken, we moeten wat langer met kleding gaan doen en wij moeten bewuster met voedsel omgaan!

De boeren krijgen van heel veel de schuld, maar ik vind dat onterecht. Onze boeren zorgen voor ons voedsel en ze werken hard om ons van fatsoenlijk voedsel te voorzien. Ik vind het dan ook vreselijk dat zij worden aangesproken en dat zij moeten inleveren, terwijl er zoveel andere verkeerde acties niet worden aangepakt! Kijk eens in de lucht, hoeveel vliegtuigen komen er dagelijks over? Vervuilen die ons klimaat dan niet?

Was het niet dat de minister de snelheid op de snelwegen verhoogde van 120 naar 130 km per uur? Waarom was dat? Om het klimaat wat extra te belasten? Wat maakt die 10 km per uur nou eigenlijk uit? Zijn we er dan echt zoveel sneller?

Goed, misschien hoeven boeren zich dan even niet aan het stikstofbeleid te houden, maar wat dan? Mag er dan geen huis meer gebouwd worden? Mogen onze kinderen dan geen eigen stekkie meer en is er voor hen geen plaats meer in onze dorpen en steden? Juist terwijl er zoveel oudere alleenstaanden in grote huizen wonen? Ja, de verzorgingshuizen zijn er niet meer, dus mensen wonen langer in hun eigen huisje en de doorstroom duurt nu veel langer. Het wordt een chaos in dit land, zeker nu er weer zoveel vluchtelingen bijgekomen zijn en die mensen ook allemaal een woonruimte nodig hebben. Maar ik heb het gevoel dat de mensen die het minst hebben geprotesteerd nu klaar zijn met de maatregelen tegen hen. De boeren pikken het niet meer en driekwart van de bevolking staat achter hen. Maar nu staan de bouwvakkers weer aan de kant, want hun werk stopt nu!

Het blijkt een vicieuze cirkel te zijn. Het probleem wordt niet aangepakt op de manier zoals je zou verwachten. De ergste vervuilers kunnen gewoon doorgaan met wat ze al deden. Er wordt niet per onmiddelijke ingang geëist dat fabrieken geen plastic meer gebruiken voor het verpakken van levensmiddelen. Al was het maar het halveren daarvan, nee het wordt over een aantal jaren uitgesmeerd.

Er wordt niet gedacht aan minder vliegtuigvluchten vanuit ons land, nee er wordt zelfs uitgebreid en er zal steeds meer en meer worden gevlogen vanuit ons land.

Volgens gegevens van duurzaamheidsorganisatie Milieu Centraal stoot de gemiddelde Nederlander met een vliegvakantie naar Bali van twee weken inclusief hotel maar liefst 4.000 kilo CO2 uit. Ter vergelijking, een heel huishouden stoot jaarlijks gemiddeld zo'n 23.000 kilo CO2 uit. (bron:https://www.nu.nl/weekend/5427539/zo-slecht-vliegen-jouw-eigen-co2-uitstoot.html)

Ik vind zelf dat er eerst eens daar gekeken moet worden wat het meeste vervuild en niet ineens weer heel veel mensen de dupe te laten worden voor iets wat voor hen van heel grote invloed is en maar een druppel op de gloeiende plaat blijkt te zijn. Ga echt dat aanpakken wat echt vervuild en geef boetes op plastic wat niet te recyclen is. Dat geld is mooi te gebruiken om onze natuur weer natuur te maken en breng alsjeblieft onze bomen weer terug! Bomen hebben we nodig om een zuivere lucht te verkrijgen! Denk na en geef niet de verkeerde mensen de schuld van een probleem wat al jarenlang speelt!