verschillende meningen


Verschillende meningen

Wij mensen verschillen nogal eens van mening.
 

Vrijheid van meningsuiting

 
We hebben het recht op een eigen mening, maar vaak wordt een mening een discussie die nergens eindigt of zich ontlaad in een ruzie. Onnodig, want je mag van mening verschillen. Alleen het gebrek aan respect voor de mening van een ander, dat is bij sommige mensen ver te zoeken. Jij vindt dit, ik vind dat, maar wie heeft er gelijk? Het gelijk moet je niet willen hebben, want niemand heeft gelijk in een discussie over meningen. Respectvol met elkaars meningen omgaan, maakt dat je elkaar beter zult begrijpen. Doorvragen, over de mening van een ander, is wat anders dan klakkeloos je vast te houden aan je eigen geloof en niet open te staan voor een andermans overtuiging. We hebben de vrijheid om onze eigen mening ten toon te spreiden.

Begrip

 
Begrip voor de situatie, waarin een ander verkeert, kan meewegen in een mening die door de ander gegeven wordt. Iemand die nergens problemen mee heeft, kan van mening zijn dat een ander dingen opblaast, terwijl de ander, die juist wel heel veel problemen heeft, een totaal andere mening is toegedaan. Begrip opbrengen voor elkaar is dan vaak erg moeilijk. Zeker wanneer je je niet in elkaars situatie kunt verplaatsen. Zo kan iemand van mening zijn, dat schulden hebben, ook je eigen schuld is en dat je beter op had moeten passen, terwijl degene die dit zelf zegt, mogelijk een hoge hypotheek op zijn huis heeft, maar wel een goed betaalde baan en geen problemen met de financiën. Vaak worden meningen pas aangepast, wanneer er éénzelfde situatie voordoet. 

Het uiten van een mening

 
Je kunt verschillend zijn in het uiten van je mening. De één is erg opdringerig, zelfs overheersend, terwijl de ander juist heel rustig en kalm verteld, hoe deze over een situatie denkt. Feedback geven is voor velen moeilijk, in ontvangst nemen soms nog moeilijker. Wanneer je begint met : ik vind, dan is de lading minder zwaar, dan wanneer je direct begint
 met: Je hebt het helemaal mis! Elkaar in de waarde laten is vaak een moeilijk begrip. Wanneer je laat weten wat jij vindt, wil dat niet zeggen dat iedereen hetzelfde vindt, maar alleen jouw eigen mening wordt hier gegeven. 

Stilstaan bij elkaar

 
Het lijkt steeds moeilijker te worden om stil te staan bij elkaar, maar meer een mening profileert, terwijl er helemaal geen inlevingsvermogen meer aan de orde is. Luisteren naar elkaar, doen we via internet of de IPhone. Praten met elkaar via de WhatsApp , korte zinnen, geen enkele emotie. Vroeger waren we nog eens bij elkaar op bezoek, dronken we samen koffie en luisterden we naar elkaar. Nu gaan we naar de kroeg, keiharde muziek en constant in de weer met de IPhone. Elkaar echt leren kennen is er niet meer bij, maar een mening hebben we wel degelijk. 

Mensen verliezen zichzelf

 
Zo verliezen mensen zichzelf, ze zijn als robots en hebben geen oog meer voor anderen. Daarin kunnen ze keihard anderen veroordelen en juist de zwaksten worden de dupe van de keiharde wereld van nu. Je sterk maken voor een ander zit er al helemaal niet meer bij. Veel mensen kennen dan ook geen emotie, behalve als het over henzelf gaat.  Zij verwachten van anderen, dat wat zij zelf verzuimen te geven. Ook zij, krijgen de keiharde kritiek over zich heen. Men is niet meer begaan met elkaar, maar heeft wel een duidelijke mening over een ander. De toekomst zal het leren, maar ik ben geneigd te zeggen, dat het alleen nog maar erger gaat worden.