when i'm back on my feet again - michael bolton


Er kunnen veel redenen zijn waardoor je het allemaal niet meer aankunt, je moet hard werken om er weer bovenop te komen. Dit kan lichamelijk of psychisch zijn. Ziekte kan je uitschakelen voor een bepaalde periode, psychisch kun je een hoop te verwerken hebben, maar er zal een tijd komen dat je er weer bovenop komt. Strijden is de enige weg, maar zoals een rare vogel betaamd, ik zal weer vliegen!

Een moeilijk leven, veel verdriet en leed, niets bleef je bespaard, maar steeds weer vocht je jezelf er bovenop. Ook nu zul je je weer verweren tegen alle negatieve factoren die op je levenspad zijn gekomen. Vechten en weer op beide benen komen te staan, dat is je levensmotto.

Alles wat tegenzit zal veranderen in voorspoed, alle donkere dagen worden zonnig. Je zult je uit je boeien weten te wringen, maar het gaat je lukken. De tranen drogen op, ook al zal het niet direct zijn, maar eens kun je weer met opgeheven hoofd door je wijk lopen. Ze zullen je niet meer als een zielig vogeltje zien, maar als een sterke vrouw.
 

 

Je zult de kinderen weer kunnen horen lachen en je zult ervan genieten. Je zult het zingen weer kunnen aanhoren, de blijdschap van een ander kun je weer meevoelen.

Je zult de zoete liefde voelen, vanuit de hemel. Je zult voelen dat de zon voor je schijnt. Die dag komt....


Michael Bolton zong dit nummer, wat voor veel mensen tot troost kan zijn. Je eigen fantasie laat je voelen wat de toekomst voor je brengt, als je maar eens op beide benen komt te staan. De toekomst zal voor een ieder verschillend zijn. Ongeneeslijk ziek, verdriet, depressief, berooid, gescheiden....allemaal mogelijkheden waardoor je even niet meer op je benen kunt staan, wanneer je niet meer vrolijk en opgewekt kunt zijn. Een gebroken vogeltje....
 

 

De weg naar het weer kunnen functioneren is groot en hobbelig, maar wanneer je ervoor gaat, zal het lukken. De kettingen zullen breken, je zult weer zelf moeten functioneren. Functioneren, wil niet zeggen dat je alles zelf weer zou moeten kunnen, maar je geest moet de ruimte weer vinden om anderen toe te laten. Wanneer de rust weer in jezelf is, dan is er ruimte voor anderen. Je zult weer kunnen leren vliegen. Je kunt weer trots zijn op jezelf, met rechte schouders de wereld inkijken.

 

 

Gonna break these chains around me
Gonna learn to fly again
May be hard, may be hard
But I'll do it
When I'm back on my feet again

Soon these tears will all be dryin'
Soon these eyes will see the sun
Might take time, might take time
But I'll see it
When I'm back on my feet again

When I'm back on my feet again
I'll walk proud down this street again
And they'll all look at me again
And they'll see that I'm strong

Gonna hear the children laughing
Gonna hear the voices sing
Won't be long, won't be long
Till I hear them
When I'm back on my feet again

Gonna feel the sweet light of heaven
Shining down its light on me
One sweet day, one sweet day
I will feel it
When I'm back on my feet again

And I'm not gonna crawl again
I will learn to stand tall again
No I'm not gonna fall again
Cos I'll learn to be strong

Soon these tears will all be dryin'
Soon these eyes will see the sun
Won't be long, won't be long
Till I see it
When I'm back on my feet again
When I'm back on my feet again
I'll be back on my feet again

http://www.youtube.com/watch?v=3EriieBV-nk&feature=related

 

Laat de zon weer toe in je leven. Je komt sterker uit de strijd, als je hem gewonnen hebt.