Uitvaartspeelgoed als hulpmiddel voor verlies en rouw


Als kinderen te maken krijgen met een verlieservaring of een heftige gebeurtenis, lijkt het soms voor volwassenen alsof het kinderen niks doet. Dit omdat meestal de meeste kinderen doorgaan met het spel dat zij spelen.

Echter niets is minder waar.

Als men het spel dat kinderen spelen na een verlieservaring nader zou bekijken, dan zou het kunnen zijn dat kinderen middels het spel een verlieservaring of heftige gebeurtenis verwerken.

Dit hoeft niet in alle gevallen zo te zijn. Kinderen kunnen namelijk ook gewoon spelen dat autootjes tegen elkaar botsen.

Het is daarom raadzaam om spel van kinderen wat langer te observeren en dan pas conclusies te trekken. Beter nog is, vraag aan het kind wat er speelt. Het kind kan dit vaak zelf wel zeggen.  

Het kan voorkomen dat kinderen het fijner vinden om helemaal in het spel te duiken en liever niets te zeggen. Laat ze dan vooral in het spel blijven, hier kan je veel uit halen.

Je kan veel manieren van spel inzetten: kleien, tekenen, schilderen, schrijven, spelen met poppen en het gebruik van uitvaartspeelgoed.

Over die laatste wil ik het vandaag hebben, omdat ik zelf een cursus heb bijgewoond over de kracht van het gebruik van uitvaartspeelgoed.   Het uitvaartspeelgoed is bedacht en ontworpen door Richard Hattink van Rouwenadvies.

Het uitvaartgoed bevat alle elementen die je kan tegenkomen na een overlijden, van een begraafplaats, tot een crematorium. Het daagt uit om te ontdekken, vragen te stellen, maar vooral om te spelen. Spelenderwijs ontdek je hoe om te gaan met verlies en rouw.

Het helpt je kind om verlies en rouw van een dierbare bespreekbaar te maken.

Je kan  het uitvaartspeelgoed tevens inzetten voordat iemand komt te overlijden, dan zou je het zo kunnen gebruiken dat je bespreekt met je kind wat er allemaal te zien is en hoe je kind erover denkt.


 Het uitvaartspeelgoed is te koop op de volgende site: http://uitvaartspeelgoed.nl/

Ben benieuwd wat je van  het uitvaartspeelgoed vind? 

Ken je anderen die dit artikel interessant zouden vinden? Wees dan zo vrij om door te delen.