Mens en Maatschappij: Red de giraf!!!


Als de bevoegde instanties niet de maatregelen zijn die er nodig zijn, zal de giraf binnen een korte tijd enkel nog te zien zijn in onze dierentuinen. 

'International Union for the Conservation of Nature' (IUCN) slaat alarm. Zij hebben het prachtige elegante dier op de Rode Lijst van de kwetsbare soorten. De voorlaatste categorie in hun Rode Lijst voordat ze op de 'bedreigde' soort voor uitsterven komt.

In de laatste 3 decennia is de hoeveelheid giraffen met 40% geslonken. In 1985 telde men er nog 157.000 in het wild. Vorig jaar werd de telling herhaald en men kwam maar aan amper 97.000.

Het elegantie sierlijke beest met de lange nek wordt zowel in Centraal- als in Oost- en West- Afrika in zijn voortbestaan bedreigd. Van waar komt deze plotse achteruitgang van deze populatie aan giraffen? Er zijn een aantal oorzaken, de voornaamste zijn:

  • vermindering aan leefgebied door oprukkende landbouw
  • vermeerdering van de mijnontginning
  • aangroei van de bevolking
  • stroperij
  • burgeroorlogen
  • militaire onrust

Voordien was er enkel de bezorgdheid voor olifanten en neushoorns, nu staat ook de giraf op de lijst van de grote bedreigde diersoorten, aldus Dr. Julian Fennessy. Het is vooral in de gebieden waar men oorlog voert of waar er gegrepen wordt naar terreur dat het voorkomen van de giraf drastisch vermindert. Plaatsen als Somalië en Noord-Kenia, waar de arme bevolking tekort aan voedsel heeft door deze verschijnselen, doden de giraffen om ze als voedsel te gebruiken. Een zo'n beest kan een grote groep mensen voeden. Het maakt het ook heel gemakkelijk om ze te doden omdat het heel nieuwsgierige beesten zijn en absoluut niet gevaarlijk. Ze vormen aldus een gemakkelijke prooi voor jagers. 

Om dit tegen te gaan probeert de 'Giraffe Conservation Foundation' dieren uit te zetten in minder bedreigde streken en aldus nieuwe kolonies te vormen. Op de Rode Lijst van de IUCN staan nu 85.604 dier- en plantensoorten, waarvan niet minder dan 24.307 bedreigd worden met uitsterven.

Rudi J.P. Lejaeghere

bron: Het Laatste Nieuws

Voor andere artikelen van dezelfde schrijver tik dan hier!

Wil je ook op Yoors bloggen en artikels schrijven? 

Meld je dan nu aan via de knop rechtsboven.

Bij Yoors wordt uw inbreng omgezet in opbrengst.

Bij aanmelden krijg je gratis 100Yp.

More