Raar maar waar: Clownvissen...


Clownvissen beginnen hun leven als een mannetje en tijdens hun leven veranderen ze in een vrouwtje.

Neen, niet Pipo de Clown of Bassie, maar echte vissen. 

De driebandanemoonvis of clownvis leeft in kleine groepen in een anemoon. Zo'n groep telt één vrouwtje, dat alleen paart met het grootste mannetje binnen de groep. Alle anemoonvissen komen ter wereld met actieve mannelijke en inactieve vrouwelijke geslachtsorganen. Zodra het vrouwtje overlijdt, ondergaat het dominante mannetje een geslachtsverandering en wordt het een vrouwtje.


Bron: Wikipedia