×

Yoors


Inloggen
×

Yoorsnotifications_noneadd
27-10-2018 21:22
1 volger , 1 antwoord
camera_alt
Afbeelding toevoegen
Invoering van het elektronisch rijbewijs...

Invoering van het elektronisch rijbewijs...


Jaarlijks stellen we vast, dat meer en meer verkeersmisdrijven gepleegd worden, door jonge mannen zonder geldig rijbewijs. Ik noem dit misdrijven en geen ongevallen.

Omdat ze niet over een geldig rijbewijs beschikken, wordt na het "ongeval" vluchtmisdrijf gepleegd, zich allerminst bekommerend om de slachtoffers.

Door voorgaande feiten werd hun rijbewijs (meermaals) ingetrokken door de rechterlijke macht.  Gebrek aan  controle hierover, verhindert de veelplegers niet, om bij herhaling, te recidiveren.

Wat houdt de overheid tegen om een elektronisch rijbewijs in te voeren?

Een chip in een kaart die ieder jaar online moet gevalideerd worden. Ieder gemotoriseerd voertuig uitgerust met een kaartlezer, die enkel start met een geldig rijbewijs.

Bij zware overtredingen kan deze kaart voor een bepaalde tijd onbruikbaar gemaakt worden.  Dit zou zelf bij een veroordeling bij verstek kunnen gebeuren.

Te kostelijk?  Ik denk het niet.

Banken stellen ons gratis kaartlezers ter beschikking om online onze bankverrichtingen te doen.  Voor de auto-industrie zal een meerkost van enkele euro op de totaalprijs van een nieuwe auto het verschil niet maken.  De Europese overheid zou dit verplicht kunnen stellen.

Misbruiken van dit systeem zijn natuurlijk niet uit te sluiten, maar zware sancties en verbeurdverklaring van het voertuig, zal dit op termijn tot een minimum beperken. 

Nodig vriend uit