Die dag... verschrikkelijkste dag


Die dag.... in mijn ergste nachtmerrie ben ik een deel van mezelf kwijtgeraakt,
daar veranderde hij in één klap de rest van mijn leven,
nam een deel van me af en heeft het stukgemaakt,
maar het mooiste heb ik nog omdat ik nooit op zal geven.
Daaraan houd ik me vast... blijf vechten voor mijn geluk,
want vergeet niet... niks of niemand maakt mij volledig stuk!

Mijn gevoel iets voor te stellen versplinterde die dag in 100.000 stukjes uiteen,
Sommige mensen zijn de wereld niet waard, als een monster zo gemeen.
Maar het zuivere, mooie... liefde overwint altijd,
Deze nachtmerrie zal ik omzetten in vleugels... terug naar mijn geluk... vrijheid.

Twijfelde of ik het zou delen, maar ik wil graag een voorbeeld zijn voor anderen en wil iedereen meegeven: Heb je zoiets meegemaakt, praat erover met iemand die je vertrouwd. Het hoeft geen geheim te zijn, je hebt er nooit zelf voor gekozen... Samen staan we sterk! -X-