Tussen het tropische zuiden en de #Saharawoestijn in het noorden van het Afrikaanse continent, wordt door 21 landen gebouwd aan een muur van bijna negenduizend kilometer lang. Geen reden tot paniek; de groene muur is niet om volken van elkaar te scheiden, maar om het ecosysteem te herstellen én verdere woestijnvorming tegen te gaan.

Een immense sliert aan bosgebied wordt aangeplant in de extreem droge regio Sahel. De muur van bomen loopt van Senegal in het westen naar Djibouti in het oosten en wordt gezien als ’s werelds grootste project om het ecosysteem te herstellen. Het project maakt deel uit van het milieuprogramma van de Verenigde Naties en werd in 2007 gelanceerd door elf landen – en wordt sinds dit jaar omarmd door nog eens 10 landen meer.

Uitdagingen
Het bomenproject tackelt verschillende uitdagingen waar het continent mee kampt. Het vormt voornamelijk een barrière om verdere woestijnvorming richting het zuiden te voorkomen en zorgt gedurende de aanleg en het onderhoud voor vele extra banen. Daarnaast kan het gebied na voltooiing gebruikt worden voor landbouw en veeteelt. Bovendien zullen meer bomen resulteren in meer regenval, wat ten goede komt aan de watervoorziening van de inwoners en de natuur. En niet te vergeten: de groene muur zal miljoenen tonnen CO2 per jaar afvangen.

Tussenstand
Momenteel is de groene muur voor 15 procent af en wordt geschat in 2030 klaar te zijn.
Bron: Kindling    The Optimist   Het Kan Wel #NATUUR & #MILIEU

Afrika bouwt muur dwars door het continent