Simon Bolivar


#geschiedenis De Liberator genoemd; Caracas, Venezuela, 1783 - Santa Marta, Colombia, 1830) Caudillo van Hispano-Amerikaanse Onafhankelijkheid. Simon Bolívar, geboren in een familie van Baskische afkomst uit de Venezolaanse Creoolse hydalguía, smeedde zijn politieke ideologie door de denkers van empirisme en verlichting (Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau) te lezen en door Europa te reizen. In Parijs nam hij contact op met de ideeën van de Franse Revolutie en ontmoette hij Napoleon en de Duitse naturalist Humboldt persoonlijk. Gelieerd aan de Vrijmetselarij en doorDRONGEN van liberale ideeën, zwoer hij al in 1805 in Rome dat hij niet zou rusten totdat hij zijn land bevrijdde van de Spaanse overheersing. En hoewel hij geen militaire training had, werd Simon Bolívar de belangrijkste leider van de oorlog voor de onafhankelijkheid van de Spaans-Amerikaanse kolonies; daarnaast gaf hij de beweging een ideologische basis door zijn eigen geschriften en toespraken. BRON: Biografieën en levens. #geschiedenis