Basisinkomen: Feest voor Golddiggers


In een aantal Europese landen wordt de mogelijkheid van invoering van een basisloon voor iedereen besproken.

In een paar landen wordt er zelfs al 'proef gedraaid' met vrijwilligers.

Het bedrag dat meestal wordt genoemd is 1000 euro per maand voor iedere meerderjarige.

Er is tevens voorgesteld onderwijs, gezondheidszorg en energie gratis te maken.

Zelfs als het überhaupt betaalbaar zal blijken, kan het hele systeem door fraude worden ondermijnd.

Stel dat dit in Nederland zou worden ingevoerd....Ik speel bij deze even voor advocaat van de duivel:Mail aan mijn in Nederland wonende dochter:

Bon día Dushi,

Binnenkort breekt de dag aan dat jullie kunnen stoppen met werken.

Het zag er even naar uit dat jullie zouden moeten doorgaan tot je 85ste, maar nu is de vervroegde pensionering toch nabij.

Zoals ik je al heb uitgelegd, LIJKT het nieuw in te voeren basisinkomen een schijntje, maar schijn bedriegt, hahaha!

Met twee thuiswonende zonen en een schoondochter, vangen jullie straks 5000 euro per maand. Tel daar de volgende besparingen bij op:

– gratis onderwijs: nooit meer collegegeld, studieboeken etc. in drievoud betalen

– premievrije gezondheidszorg

– de energierekening die nooit meer op de deurmat valt.

Als jullie allebei je baan opzeggen, kunnen die twee auto's ook de deur uit.

Zoals ik je heb voorgerekend, zul je maandelijks meer overhouden, dan tot nu toe met hard werken.

Jullie kinderen hoeven na hun afstuderen ook niet te solliciteren, ze kunnen op hun gemak aan een nieuwe studie beginnen (dat is toch gratis) en de sport en muziek, die ze door de studiedruk en hun parttime baantjes moesten laten vallen, kunnen ze weer rustig oppakken.

Wat een geluk dat je destijds de zolderverdieping hebt verbouwd tot een zelfstandig appartement voor zoon en schoondochter. Met een beetje passen en meten en een slimme inrichting kunnen ze daar blijven wonen, zelfs als ze kinderen krijgen.Tot zover het legale gedeelte.

Nu de rest:

Ik heb al bij voorbaat al een reeks mogelijkheden gezien, om het nieuw in te voeren beloningssysteem te “tillen”.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Ik heb daarom een aantal ervaringsdeskundigen geraadpleegd:

Nederlanders die hier al jaren “semi-permanent” verblijven, maar ingeschreven staan bij hun familie, ergens tussen Roodeschool en Baarle-Nassau; tot nu toe vanwege hun AOW-opbouw, zorgtoeslag etc. maar binnenkort vanwege het basisloon.

Een kamer met bed en kledingkast met inhoud is tot op heden door de Nederlandse overheid voldoende overtuigend bevonden.Fase 1

Je broer en schoonzus zijn al onderweg naar Nederland om zich daar weer in te schrijven.

Voor het geval dat er een overgangsmaatregel wordt ingevoerd voor “buitenlanders” die eerst 10 jaar moeten werken, alvorens aanspraak te kunnen maken op de gratis voorzieningen (het zogeheten “Zwitsers model”):

Zij hebben nog steeds de Nederlandse nationaliteit en zijn dus formeel geen “buitenlanders”.

Nu het wetsvoorstel van Bosman (VVD) in de ijskast ligt, zal dit niet op problemen stuiten.

En anders kan je broer zich er nog altijd op beroepen dat hij, na zijn studie, 16 jaar in Nederland heeft gewerkt, inkomstenbelasting en premies heeft betaald en een AOW-recht heeft opgebouwd, waar hij geen gebruik van zal kunnen maken: de AOW wordt immers, logischerwijs met de invoering van het basisinkomen afgeschaft.

Ik verwacht geen problemen op dat front.

Zij schrijven zich in op jouw adres en kiezen domicilie in wat nu jouw logeerkamer is.

Het spreekt vanzelf dat zij na hun inschrijving direct terugreizen. Bij eventuele controle zijn zij “toevallig op reis”.

Het nieuwe systeem zal, naar ik aanneem geen dictatuur zijn, dus er zal geen reisverbod worden afgekondigd.

Hun kinderen schrijven zij niet in Nederland in, omdat die nog leerplichtig zijn.

Het zou nodeloos argwaan wekken als hun dochters bij geen enkele school worden aangemeld.

Je nichtjes wonen hier op Curaçao officieel onder de hoede van hun overgrootmoeder. Dios gracia hebben wij hier geen bemoeizieke instanties, die komen bepalen dat een dame van tegen de honderd niet voor twee tieners kan zorgen, of andersom.

Je broer en zijn gezin gaan 2000 euro per maand vangen. Bij de huidige koers is dat ruim 4000 Naf. Op Curaçao is dat een prima salaris: meer dan 3x het minimumloon en ongeveer wat een leerkracht bij het middelbaar onderwijs verdient.

Hij kan dus ook zijn baan opzeggen, voor de extra luxe zijn er binnen onze economía informal mogelijkheden te over.Fase 2: betreft je vader en mijzelf.

Vraag vandaag nog een vergunning aan om jullie dubbele garage te verbouwen tot een zelfstandig appartement.

Aangezien de auto's toch worden weggedaan, kan de vrijgekomen ruimte mooi worden aangepast tot mantelzorgwoning voor je bejaarde ouders. Uitbreiding tot 100 m2 is zelfs wettelijk toegestaan.

De verbouwingskosten zijn voor onze rekening. Die zijn snel genoeg terugverdiend, zeker als je een ploeg Polen inhuurt.

Ook wij zijn bij controle altijd “toevallig op reis”.Fase 3

Het duurt nog een paar jaar voordat je nichtjes meerderjarig zijn, maar als het zo ver is, schrijven zij zich ook in op jouw adres.

Wij “ruilen” tegen die tijd van woonruimte met je broer: dus wij in de logeerkamer, hij met zijn gezin in het 'garage-appartement', want vier mensen op één kamer zal in de ogen van de staat mogelijk “verdacht” overkomen, zelfs als het Antillianen betreft.

Aan dit alles zit één heel vervelend nadeel: Jullie zullen je remigratieplannen moeten opgeven.

Als compensatie voor deze desgracia, laten papa en ik ons Nederlandse basisinkomen storten op jullie bankrekening.

Tegenover de autoriteiten kun je dat verdedigen met het argument dat wij, gezien onze gevorderde leeftijd, niet meer in staat zijn tot verstandig beheer van onze financiën.

In Europa is toch altijd beweerd dat tropenjaren dubbel zouden tellen? Omgerekend naar die norm, hebben je vader en ik dus ieder de respectabele leeftijd van 134 jaar.


Met die extra 24 mille kun je met je hele gezin minstens zes retourtjes per jaar naar Curaçao betalen; als je vanuit Düsseldorf vliegt met 1 overstap, zelfs acht en met airmiles nòg meer.

Jullie kunnen ons dus lekker vaak komen opzoeken en in ieder geval hier overwinteren.

Als ik nog meer winstgevende projecten kan bedenken, laat ik je dat direct weten.

Ik wens jullie allen salud, amor y euros.