Er zijn zo’n 360 soorten solitaire bijen die op verschillende momenten kunnen uitkomen. 70 tot 80 % van de wilde bijensoorten leven in de grond. Gebruik dus geen javel of andere schadelijke producten. 20 % leven bovengronds, in holle plantenstengels, in hout, muurspleten en insectenhotels.