Boswachter Tjibbe spotte in de Oostvaardersplassen deze liefdevolle moervos met haar jong

#staatsbosbeheer

natuur