Stel dat...


De meest krachtige manier om je leven
in beweging te krijgen, en om anders tegen
de dingen om je heen aan te kijken,
is bezig te gaan met de zin "stel dat".

Stel dat de engelen bestaan
hoe kan ik dat dan leren voelen,
hoe kan ik dat dan zien,
hoe kan ik dan bewust contact maken ?

Stel dat ik daadwerkelijk het werk ga doen
waarvan ik droom, hoe ziet dat er dan uit,
wat zou ik dan doen ?

Stel dat ik mijn relatie zo vorm kan geven
dat ik het gevoel heb dat ik ook mijn ruimte krijg, i
k nog meer mezelf zou kunnen zijn,
wat zou ik dan anders kunnen doen ?

Alle antwoorden op die vragen liggen in jezelf.
Jouw ziel weet hoe dat eruit zou zien.
En als je jezelf de ruimte geeft om de antwoorden
op te laten borrelen vanuit je hart,
zonder te denken in je hoofd in mogelijkheden
of onmogelijkheden, kunnen de antwoorden je verbazen.

Het gesprek aangaan met jezelf over jezelf
in de vorm van vragen stellen en antwoorden ontvangen
is een krachtige manier om een steeds duidelijker
verbinding te krijgen met wie je van binnen bent.

Zodra je beelden duidelijk hebt,
is de verandering al ingezet,
want voor je lichaam maakt het niet uit
of het in de buitenwereld gebeurt
of als gedachten en plaatjes in je hoofd.

In de 'stel dat' vraag zit een ruimte
die je misschien niet in je dagelijkse leven voelt.
Je kan overtuigingen aannemen en
dan voelen waar ze je brengen.
Het is een manier om in contact
te komen met je eigen innerlijke waarheid

Lichtflits

Uit het boek: Lichtflits, Momenten van inzicht

www.lichtflits.com