Als er stenen op je weg liggen, kun je er iets moois van bouwen.

If there are stones in your way, you can build something beautiful out of them.

#Opkikkertjes         , #nadenkertjes         , #beterwetertjes         , #gevoelrakertjes          , #raadgevertjes         , #levenswijsheidjes

Stenen