Stijging van de rivieren en zeespiegel | Hans

Stijging van de rivieren en zeespiegel

Kustlijn opgeven en het hogerop zoeken, dat is een plan B bij zeespiegelstijging

De zeespiegel stijgt steeds sneller; het ijsverlies op Groenland en Antarctica neemt toe en satellieten meten een versnelling van de wereldwijde zeespiegelstijging. Lag de snelheid van die stijging in de 20ste eeuw onder de 2 millimeter per jaar, na het jaar 2000 was het rond de 3 millimeter en de afgelopen jaren is dat opgelopen tot 4,3 millimeter per jaar. Hoezeer die versnelling zal doorzetten is onzeker.

Denk bij internationale maatregelen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging aan de optie om kustgebieden te verlaten. Begin daar nu mee, al duurt het misschien nog tientallen jaren voordat deze gebieden door de zee worden verzwolgen. „Het is een lastige boodschap. Maar als je er op tijd mee begint, dan kan het best een aantrekkelijke optie worden”, zegt Marjolijn Haasnoot, onderzoeker bij kennisinstituut Deltares en hoofdauteur van een van de artikelen.

De verwachtingen omtrent zeespiegelstijging lopen zeer uiteen: van 30 centimeter tot 1 meter in de komende 100 jaar

Doordat de projecties zover uiteenlopen, gaat het bedenken van mogelijke oplossingen gepaard met veel onzekerheid. Immers, bereiden we ons voor op een situatie waarin straks half Nederland onder water staat, of stijgt de zeespiegel straks maar nauwelijks?

Het omgaan met deze ingebedde onzekerheid is de voornaamste uitdaging waarvoor ingenieurs, landschapsarchitecten en beleidsmakers zich gesteld zien. Welke oplossingen zijn dusdanig wendbaar dat ze toepasbaar zijn op alle mogelijke scenario’s?

Dodental Duitsland naar 80; Limburg is rampgebied
De wateroverlast in Limburg, België en Duitsland houdt aan breidt zich uit naar het noorden. Lees hier het laatste nieuws.

De waterkering langs de Baai van Jakarta beschermt winkels, woningen en moskeeën tegen overstromingen bij hoogwater. De Indonesische hoofdstad geldt als een van de snelst ‘zinkende’ steden ter wereld, een gevolg van de stijging van de zeespiegel en het oppompen van te veel grondwater.

Share
You share. We pay your share.

6 comments