Deze boeren wijzen de weg uit de stikstofcrisis


De veehouderij is de sector met de meeste #stikstofemissie in Nederland. Biedt ecologische landbouw met minder dieren de oplossing?

De stallen in Nederland zijn overvol. Met 115 miljoen koeien, varkens en kippen heeft ons land zelfs de hoogste veedichtheid van Europa. Deze enorme hoeveelheid dieren op een klein oppervlakte leidt tot veel schade aan natuur, milieu en onze leefomgeving. Zo is de veehouderij onder andere verantwoordelijk voor de meeste stikstofemissie in Nederland. De sector heeft dan ook een groot aandeel in de huidige stikstofcrisis.Gelukkig kiezen veel boeren voor minder dieren gecombineerd met een meer ecologische landbouw. En onderzoek toont aan: dat loont!

In opdracht van Greenpeace maakte onafhankelijk onderzoeksbureau Ecorys een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de omslag naar een ecologische landbouw met minder dieren. De onderzoekers vergeleken de kosten en haalbaarheid van verschillende scenario's. Wat bleek? De omslag naar ecologisch boeren met een flink kleinere veestapel is niet alleen haalbaar maar levert de maatschappij zelfs jaarlijks 1 miljard euro op.

Minder dieren, meer biodiversiteit
Een krimp van de veestapel resulteert in minder stikstofemissie maar leidt volgens de onderzoekers ook tot minder uitstoot van broeikasgassen, fijnstof en mest. Hierdoor worden veel door de intensieve veehouderij veroorzaakte (verborgen) kosten van natuur,- klimaat- en gezondheidsschade vermeden. Gecombineerd met een meer ecologische landbouw levert deze omslag ook een belangrijke bijdrage aan het halen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs, het Urgenda-vonnis, en verbetert het de biodiversiteit.Ecologisch boeren? Gat in de markt!
Uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse van onafhankelijk onderzoeksbureau Ecorys blijkt dat de omslag naar ecologisch boeren haalbaar en betaalbaar is. Sterker nog: het levert de maatschappij jaarlijks gemiddeld ruim 1 miljard euro op.

Wanneer je maatschappelijke kosten afwentelt op de samenleving
5 miljard om stikstofvervuiling natuur door de veehouderij weer op te ruimen en om veebedrijven uit te kopen die nooit vergunning hadden mogen krijgen.


En dan is dit nog láng niet genoeg

Kabinet hakt knoop door: 5 miljard voor stikstofaanpak
Het kabinet heeft de knoop doorgehakt over een pakket aan maatregelen om de neerslag van stikstof te verminderen en de natuur te herstellen. Het gaat om een bedrag van 5 miljard euro tot 2030. Door het besluit kunnen er weer vergunningen voor onder meer de bouw worden afgegeven, schrijft Landbouw-minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Milieuorganisaties stappen opnieuw naar rechter vanwege stikstofplannen 25 april 2020 03:30
De milieuorganisaties Mobilisation for the Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu stappen naar de rechter vanwege de plannen van het kabinet om de neerslag van stikstof te verminderen. Dat meldt MOB-voorzitter Johan Vollenbroek vrijdag in een persbericht.
Bron: Voor de Wereld van morgen.
Greenpeace persconferentie
Share
Share and earn.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.