Stories: Het meisje dat niet wilde sterven - Carina zou ernstig hersenletsel hebben...


“Nabestaanden mogen nooit onder druk gezet worden als het gaat om orgaandonatie”.


"De Vijfde Dag" zond op woensdag 7 en woensdag 14 augustus 2013 het aangrijpende en schokkende verhaal uit over "Het meisje dat niet wilde sterven".

In het programma wordt de 19-jarige Carine gevolgd die na een auto-ongeluk in een coma raakt. De artsen geven haar op en bereiden de donatie en transplantatie voor van Carina’s organen. Maar kort nadat de behandeling gestaakt wordt, ontwaakt het meisje plotseling uit haar diepe coma.


Op 16 oktober 2011 belandt Carina na een ernstig ongeluk in het ziekenhuis in het Deense Aarhus. De artsen constateren ernstig hersenletsel en achten het intreden van de hersendood onvermijdelijk. 

Carina’s ouders stemmen in met de donatie en transplantatie van de organen van hun dochter. Het hele proces is vastgelegd door een camera van de Deense televisie die juist op dat moment een documentaire in het ziekenhuis maakt over orgaandonatie. 

Zo is ook het gesprek te zien waarin de ouders van Carina te horen krijgen dat er absoluut geen hoop meer is voor hun dochter. En mocht ze tegen alle verwachtingen in toch nog uit haar coma ontwaken, ze zeer zwaar gehandicapt zal zijn en geen menswaardig bestaan zal kunnen leiden.

Mede op grond van deze diagnose stemden de ouders van Carina in met de orgaandonatie. Maar kort daarop gebeurt er een wonder: Carina ontwaakt uit haar diepe coma en herstelt zich wonderbaarlijksnel. Ze leert opnieuw praten, eten en lopen. Enkele maanden later rijdt Carina weer op haar paard. 


Terwijl het bizarre proces minutieus door de camera wordt vastgelegd, ontstaan de eerste kritische vragen richting de artsen.

- Waarom maakten de artsen zo’n grote inschattingsfout over de kansen van Carina? 

- Was het Aarhus University Hospital er op uit om de organen van Carina zo snel mogelijk te verkrijgen voor transplantatie?

- Is er sprake van een medisch wonder of toch vooral van medisch falen? 

Het ziekenhuis heeft toegegeven de juiste procedure niet gevolgd te hebben en zegt de richtlijnen te hebben aangepast. 

 Carina’s ouders hebben een klacht ingediend tegen de artsen in het ziekenhuis. Daarnaast hebben zo’n 500 Deense orgaandonoren zich direct na uitzending van de documentaire teruggetrokken en is er in Denemarken een verhit debat ontstaan over de wijze waarop ziekenhuizen omgaan met hersendood en orgaandonatie. De documentaire.


Update: 

De docu is nu via YouTube te zien. Zie onderstaande link. Met dank aan Ingrid Tips en Meer voor doorgeven van de link! Note: De tekst van dit bericht is grotendeels overgenomen van het persbericht van de EO.


help
help
help

Ook de familie van de 34 jarige Jesper Bendixen, die in 2002 was gediagnosticeerd als hersendood door het Aarhus University Hospital, werd onder druk gezet om de organen af te staan. Het ziekenhuis zegt bij hem wel de juiste procedure gevolgd te hebben.

Het bleek dat hij leefde. Hij herstelde snel en is nu met pensioen.