In de stormen van het leven (76) | Flying Eagle

In de stormen van het leven (76)

… brood niet vanzelf op de plank …

Hoe kan Kalle de draad weer oppakken? 

Vervolgverhaal Kalle en Pietje, deel 76

Kalle moet de draad weer oppakken, dat beseft hij maar al te goed. In de stormen van het leven komt het brood niet vanzelf op de plank. En een periode van 6 jaar kun je niet al treurend uitzingen.

stormenvanhetleven

Jolanda is bereid op elk willekeurig moment een luisterend oor te bieden. Maar ze spreken wel af, dat Kalle weer gewoon aan het werk gaat. Ook zal hij zijn natje en droogje tijdig en op gezonde wijze tot zich nemen. Daar zal zij hem van tijd tot tijd naar vragen.

Verder gaat Kalle in principe één keer per week bij Pietje op bezoek. Om de week kan Jolanda dan voorlopig met hem meegaan. Zo hebben ze ook tijd samen en sneeuwt hun relatie niet onder. En om God bij deze nieuwe planning te betrekken, eindigen ze deze avond samen in gebed.


 


Een winters kernwoord - sneeuwstorm - staat deze maand centraal in de @140woorden  uitdaging. Helaas heeft kopman Dewaputra het Yoors toneel verlaten.


stormenvanhetleven

Andere delen Kalle en Pietje 

stormenvanhetleven

Wil je ook meeschrijven of reageren,
maar ben je nog geen lid van Yoors?

Share
Share and earn.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.