Strategie en Project portfolio


Als C4PO zijn we een onderneming die bedrijven wil ondersteunen bij projecten en programma's en bij hun personeelsbeleid. In het licht daarvan  hebben wij hier op yoors als eerder blogs geschreven over PPM (zie

https://yoo.rs/c4poconsulting/blog/project-portfolio-management-meer-dan-methodiek-en-tools-1448371278.html?Ysid=9744), maar we vragen ons nog altijd af of de waarde hiervan voldoende op waarde wordt geschat door het hogere management van bedrijven die willen veranderen om beter te kunnen en te blijven concurreren in een snel veranderende markt. 

Bedrijfsstrategie blijft slechts een illusie als er geen projecten worden gestart om uw bedrijf naar zijn strategische doelen te brengen. Vergelijkbaar met een sport-team is het de taak van het management om deze projecten, als een coach, met elkaar en met de realiteit en doelstellingen van uw organisatie te alignen. Project Portfolio Management (PPM) is het proces dat deze alignement mogelijk maakt. Effectief gebruikt, zorgt PPM ervoor dat projecten worden afgestemd op bedrijfsstrategieën en prioriteiten en de toewijzing van mensen en middelen wordt geoptimaliseerd. Het overbrugt de kloof tussen het uitvoerende besluitvormingsproces en de projectuitvoering.

Hoe begin je eraan? Veel organisaties beginnen met de implementatie van tooling, maar dit kan een vergissing zijn. Het belangrijkste voor het succes van PPM is het commitment en de inbreng van het (hoger) management en de veranderbereidheid van de organisatie, die daar overigens vaak ook mee samenhangt. Een organisatiewijziging is meer dan alleen maar het veranderen van het harkje dat je organogram noemt.

Het huidige project portfolio van een organisatie weerspiegelt prioriteiten en investeringen in toekomstige groei. Effectieve portfoliomanagement ondersteunt beweging in de richting van uw strategische doelen binnen een concurrerende en snel veranderende markt. Goed PPM (project portfolio management) geeft waarde in de afstemming tussen de investeringen van een organisatie en de bedrijfsstrategie.

Als manager van het bedrijf heeft u de optie om van elk project dat opgestart is aan te geven dat het gisteren af moet en dat het het allerbelangrijkste project is dat er voor moet zorgen dat uw bedrijfsdoelstellingen wordt gehaald, maar realistisch is dat niet en de vraag is waar dit op gebaseerd is.

Met goed project portfolio management brengt u voor elk project inzichtelijk wat de business value is, wanneer het gerealiseerd moet zijn om deze business value te behalen,en wat u nodig heeft om dit project te realiseren (geld, tijd, manpower, capaciteit, afhankelijkheden, etc.). PPM ondersteuning kan u helpen met het inzichtelijk krijgen van deze informatie, maar u bent zelf degene die uiteindelijk moet beslissen welke projecten (of zelfs programma's) u eerst gaat doen en ook welke helemaal niet gedaan worden.
Duidelijkheid vooraf helpt u te focussen op de strategische bedrijfsdoelstellingen en zorgt er voor dat er geen tijd (manpower, capaciteit, etc.) verloren gaat aan minder belangrijke projecten.
Neem van ons als personeelsaviseurs aan dat zonder de jusite focus u uw personeel opjaagt vanwege onbeduidendheden en de uitval zal niet helpen dedoelstellingen te realiseren.

Tooling kan zeker wel helpen om e.e.a. goed in kaart te krijgen, maar bedenk wel dat organisatie en processen moeten zorgen dat de informatie in de tooling de juiste is en dat uuiteindelijk zelf verantwoordelijk bent voor het nemen van de juiste beslissingen.Vanuit de samenwerking met een van onze partners kunnen wij u met eenvoudige tools helpen (daar zijn ook gratis tools bij).

Hoe minder ingewikkeld de aanpak van uw project portfoliobeheer is, hoe waarschijnlijker dit het succes van de organisatie kan ondersteunen. Het adagium 'simpel is beter' is zeer geschikt voor het beheren van een portfolio.


signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!