Stroomkabel door Schiermonnikoog


Natuur wordt steevast verward met leegte. Zo ook door Eric Wiebes, in zijn laatste week als minister van Economische Zaken en Klimaat. Hij wees Schiermonnikoog en het wad daaronder aan als de ideale plek voor twee gigantische stroomkabels. Die moeten een toekomstig windmolenpark gaan verbinden met de Eemshaven. De kabel kan ook om het wad heen, maar dat is duurder.
Daarom is het wad Unesco-werelderfgoed én Europees beschermd. Toch kan het ministerie van Economische Zaken er doen wat het wil, zolang biologen niet keihard kunnen maken dat de natuur daardoor kapot gaat. Maar over natuur weten we vooral veel niet. Voor vraagtekens koop je niks, en dus is de natuur de pineut.

Op Schiermonnikoog wonen nog geen duizend mensen, en het wad lijkt leeg. Maar met meer dan tienduizend soorten planten en dieren vind je er een explosie van biodiversiteit. Zeldzame planten en dieren bovendien, omdat er maar een handjevol van zulke getijdengebieden in de wereld te vinden zijn. De Waddenzee is het grootste.

Dwaalfilm Schiermonnikoog -De Wadden

Daarom is het wad Unesco-werelderfgoed én Europees beschermd. Toch kan het ministerie van Economische Zaken er doen wat het wil, zolang biologen niet keihard kunnen maken dat de natuur daardoor kapotgaat. Maar over natuur weten we vooral veel niet. Voor vraagtekens koop je niks, en dus is de natuur de pineut.

De Waddenzee is een natuurgebied van mondiaal belang, verdeeld over drie landen en omringd door dichtbevolkte gebieden. De belangrijkste bedreigingen voor het gebied liggen vooral op het vlak van visserij, industrie, havens en scheepvaart. Ook bevolkings- ontwikkelingen, toerisme en klimaatverandering vormen een bedreiging. Het is daarom absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de bescherming en het behoud van de Waddenzee een belangrijke rol spelen bij de planning en regulering van het menselijk medegebruik.

In 1992 stelde de Europese Unie een richtlijn vast voor de bescherming van bijzondere leefgebieden: de Habitatrichtlijn. Bij de Habitatrichtlijn horen lijsten van plant- en diersoorten en natuurlijke leefgemeenschappen die extra bescherming verdienen. Vogels zijn daarbij uitgezonderd omdat daarvoor al eerder een aparte richtlijn (de Vogelrichtlijn) is ingesteld.
De Habitatrichtlijn verbiedt een activiteit als de beschermingszone erdoor wordt aangetast. Ook rept de Habitatrichtlijn over een "behoorlijke beoordeling" van de milieu-effecten voordat een activiteit in de beschermingszone wordt toegestaan. Te beschermen habitats zijn onder meer 'permanent met zeewater van geringe diepte

Op voorspraak van D66 gaat de Tweede Kamer in debat met ministers Bas van ‘t Wout (Economische Zaken) en Carola Schouten (Natuur) over de te graven stroomkabels onder Schiermonnikoog. Los van CDA, VVD, ChristenUnie en DENK steunde de volledige Tweede Kamer het verzoek van D66’er Tjeerd de Groot. Hij noemt het voornemen van het rijk om een kabel te graven door het Waddeneiland ,,een onzalig plan’’ dat de natuur op Schiermonnikoog ,,ernstig kan schaden’’.

Comment and receive 25 YP 25
help Ana Sophia
(i don't need yoors points) I would appreciate it if you could share or make a donation to this campaign, Let's help Ana Sophia Sequera: https://gofund.me/5cbe91bc  Ana Sophia Sequera Briceño is the daughter of Héctor Gabriel Sequera Herrera and Ana Cristina Briceño Toro, It is a 10-month-old infant, who presents with motor retardation and a heart disease diagnosed with: Persistence of the large ductus arteriosus, dilatation of the left cavities , tricuspid valve regurgitation and systematic arterial hypertension. Reason why, it requires medical treatment and a cardiac catheterization intervention for the closure of the ductus arteriosus, or in its defecation, traditional surgery. At present, the 10-month-old infant has the blood pressure of a 10-year-old girl and the effort exerted by her lungs can cause them to fail; in the same way, the aforementioned heart disease suggests an increase in the left chambers of the heart. which if not treated in time could deform the structures of the heart. please let us help this family venezolana to bring back happiness by helping their daughter NUMBER: +58 0414-4002952https://gofund.me/5cbe91bc LET'S HELP ANA SOPHIA Ayudemos Ana Sophia Sequera, organized by Hector Sequera - Ayudemos Ana Sophia Sequera, organized by Hector Sequera -
Hello, nice to meet you my name is Anne
Hello! my name is Anne Villalobos and I am new to Yoos. I study Advertising and Public Relations, I love baking, art, music and enjoying life. I am a very kind and creative person who seeks to fulfill your goals and dreams. Yoors seems to me to be a very dynamic, creative and innovative platform and I am very excited to share content with the entire yoors community. I hope you like the content that I will be offering you soon. ¡Hola! mi nombre es Anne Villalobos y soy nueva en Yoos. Estudio Publicidad y Relaciones publicas, me ecnanta la reposteria, el arte, la musica y disfrutar de la vida. Soy una persona muy amable y creativa que busca cumplir sus metas y sueños. Yoors me parece una plataforma muy dinamica, creativa e innovadora y estoy muy emocionada por compartir contenido junto a toda la comunidad de yoors espero les guste mucho el contenido que proximamente les estare ofreciendo. #imnewhere 10 comments