Een aanvullende tandarts verzekering ~ wel of...

Een aanvullende tandarts verzekering ~ wel of niet?

Ruim één miljoen Nederlanders stappen jaarlijks over naar een andere zorgverzekeraar. Ga je voor lagere premies, of voor meer zorg in je pakket? De verschillen zitten vooral in de aanvullende verzekeringen, waaronder tandartsverzekeringen in alle soorten en maten. Zie daar maar eens de goede weg in te vinden. Hoe voorkom je kiespijn?

1. Welke tandartskosten zitten in de basisverzekering?

Jongeren tot 18 jaar zijn automatisch meeverzekerd met een of beide ouders. Zij krijgen het grootste deel van hun tandartskosten vergoed vanuit de basisverzekering.

Maar als meer tandzorg nodig is dan de (half)jaarlijkse controle en soms een vullinkje, kan een aanvullende tandartsverzekering verstandig zijn. Zeker als het tijd is voor een beugel en de orthodontist regelmatig moet worden bezocht. De rekeningen daarvoor kunnen oplopen tot enkele duizenden euro’s.

Voor volwassenen ligt dat anders. Die moeten de halfjaarlijkse controle zelf betalen, net als de mondhygiëniste, het trekken van een kies of het vullen van een gaatje. Maar als er echt complexe gebitsproblemen zijn, worden die behandelingskosten vaak wel uit de basisverzekering betaald. Heb je bijvoorbeeld last van oligodontie, dan heb je niet alleen door een aangeboren afwijking te weinig tanden, maar ook recht op vergoeding. Dat geldt tevens voor andere aangeboren kaak- of tandafwijkingen. Ook een uitneembaar kunstgebit voor boven- en/of onderkaak wordt vergoed.

Een categorie problemen die zich juist niet in je mond afspeelt, kan ook recht op vergoeding geven. Heb je een extreme angst voor de tandarts, of een bewegingsstoornis waardoor je niet zomaar stil kunt zitten, dan vergoedt je verzekering doorgaans de extra kosten daarvoor.

Quote

Met een goed gebit betaal je al gauw te veel aan premies voor een aanvullende verzekering.

AD.nl

En in het geval van andere medische klachten die mogelijk overgaan door een tandheelkundige behandeling, kun je ook bij de verzekeraar aankloppen. Voor deze behandelingen wordt wel het eigen risico aangesproken.

Orthodontie wordt alleen vergoed als het verband houdt met bijvoorbeeld zo’n groei- of ontwikkelingsstoornis, waarbij ook andere disciplines dan een tandheelkundige behandelaar een rol spelen. Vergoeding voor een ingreep enkel om je gebit mooier te maken zit er dus niet in.

2. Wat zijn de mogelijkheden van aanvullend verzekeren?

Met een gezond gebit betaal je al snel meer aan extra verzekeringspremies dan aan daadwerkelijke tandartskosten. Poets je braaf je tanden en heb je doorgaans geen extra behandelingen nodig, dan is een aanvullende verzekering vaak overbodig.

Bij meerdere tandartsbezoeken en behandelingen kan het wel interessant worden, zeker als je een grote ingreep verwacht. Dan kun je een extra dekking voor tandartskosten nemen. De verzekeraars bieden polissen met oplopende premies die oplopende vergoedingen tot een maximumbedrag bieden. Het loont de moeite om goed in kaart te brengen welke verzekering het beste past. Daarvoor moet je in de eerste plaats iets weten over de staat van je gebit. Vraag daarom bij een periodieke controle gerust aan de tandarts om eens de te verwachten behandelingen en kosten op een rijtje te zetten.

Daarnaast kun je ook zelf een berekening maken. Tandartsen zijn namelijk voor alle mogelijke behandelingen gebonden aan wettelijke tarieven, te vinden op tandarts.nl/tandartstarieven/2017. De te verwachten kosten kun je dan afzetten tegen de vergoeding die een aanvullende verzekering biedt en de premie die je daarvoor betaalt.

Voorbeeld: je sluit een verzekering af die maximaal 500 euro per jaar vergoedt, voor een premie van 24,99 euro per maand. De nettovergoeding is dan 500 min 299,88 (12 x 24,99) ofwel 200,12 euro. Als je tandartskosten dat jaar tussen 300 en 500 euro bedragen, is de aanvullende verzekering een slimme keuze. Je krijgt immers een hogere vergoeding dan het bedrag dat je aan premies kwijt bent.

Als je verwacht dat de kosten nog hoger uitvallen, kun je een verzekering kiezen met een hogere vergoeding. Die heeft uiteraard ook hogere premies, dus maak opnieuw een goede berekening.

3. Wat dekt zo’n aanvullende verzekering precies?

Uiteraard is de exacte dekking afhankelijk van de verzekeraar en de premie. Maar er zijn wel enkele veelvoorkomende behandelingen die de meeste verzekeringsmaatschappijen in een aanvullend pakket opnemen. Zo wordt de halfjaarlijkse controle doorgaans bij een aanvullende dekking wel vergoed. Hetzelfde geldt voor het vullen van gaatjes, het trekken van tanden of kiezen of dat fijne bezoek aan de mondhygiënist.

Minder gebruikelijke tandheelkundige kosten worden in de regel voor 70 of 75 procent vergoed. Denk daarbij aan het plaatsen van kronen, bruggen en implantaten. Leg de kostenraming van je tandarts naast de dekking van de verzekeraar om je keuze te maken.

Quote

Voor een aanvullende verzekering met hoge dekking geldt vaak een ac­cep­ta­tie­pro­ce­du­re.

AD.nl

4. Waar moet je op letten bij een aanvullende verzekering?

Bij de keuze voor een aanvullende verzekering zijn drie zaken van belang. Ten eerste natuurlijk de dekking: welk pakket vergoedt welke onkosten? Ten tweede moet je rekening houden met een maximale jaarlijkse vergoeding. Bij een relatief simpele aanvullende verzekering bedraagt dat maximum slechts 250 euro, maar dat kan stapsgewijs uitgebouwd worden naar 2.000 of 2.500 euro op jaarbasis. Premies stijgen uiteraard mee.


Tot slot is het vergoedingspercentage van belang. Dat geeft aan welk deel van de tandartsrekening de verzekeraar vergoedt. In veel gevallen ligt dat percentage gewoon op 100 procent, maar er zijn ook pakketten die een percentage van 70 of 75 hanteren, vaak in combinatie met aantrekkelijkere premies.Voorbeeld: de maximale vergoeding bedraagt 500 euro, maar het vergoedingspercentage is slechts 75 procent. Dat betekent dat je een kwart van elke rekening zelf moet betalen. In dat jaar zal je bij de tandarts dus 667 euro (500 is 75 procent van 667) aan kosten moeten maken om de volledige vergoeding terug te zien.

5. Kan je zomaar een extra tandartsverzekering afsluiten?

Een aanvullende verzekering is vaak niet zonder voorwaarden af te sluiten. De zorgverzekeraar bekijkt je ‘tandartsgeschiedenis’ en schat de verwachtingen voor de toekomst in. Bij twijfel kan het zijn dat je voor een bepaalde verzekering niet in aanmerking komt.

Vooral bij aanvullende verzekeringen met een hoge dekking hanteren de verzekeraars een acceptatieprocedure. Je dient dan een vragenlijst in te vullen of een saneringsverklaring te overleggen. Zo’n saneringsverklaring, ook wel tandartsverklaring, wordt opgesteld door je eigen tandarts. Zo kunnen verzekeraars zich indekken voor te verwachten hoge kosten omdat je gebit dringend aan achterstallig onderhoud toe is.

Om diezelfde reden kan een verzekeraar bovendien een wachttijd hanteren. Je komt dan wel in aanmerking voor de verzekering, maar moet bijvoorbeeld wel een jaar wachten voordat je een bepaalde behandeling vergoed krijgt.

Op consumentenbond.nl/zorgverzekering/vergelijker zet je verzekeraars naast elkaar op basis van de gewenste dekking, premies en de hoogte van het eigen risico.

Bron: AD.nl
Promote: support and profit

Support sylbibj with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
More