Tegenwind, not in my backyard | Hans

Tegenwind, not in my backyard

Een windpark moet er komen, 35 molens van maar liefst tweehonderd meter hoog. Recht voor hun neus. En dat pikken enkele inwoners van het Groningse dorp Meeden niet. ‘Je mag in dit land een vrije mening hebben’, constateert Jan Hendriks, één van de voortrekkers, cynisch. ‘Als het maar hún mening is. Echt verbazingwekkend!’ Gewone Nederlanders die worden geconfronteerd met een in hun ogen onverschillige, hardvochtige of zelfs onrechtvaardige overheid. Ze besluiten om terug te slaan.

Windhandel
Gebroken beloftes: hoe de Wieringermeerpolder dichtslibde met windturbines en datacentra

Ah, al die rechte rijen kolossale windmolens in de kop van Noord-Holland. Nederland is op weg naar duurzame energie! Of niet. Carola Houtekamer en Merijn Rengers ontdekten dat de stroom uit het het zwaar gesubsidieerde project van het Zweedse Vattenfall helemaal niet naar 370.000 huishoudens gaat, maar wordt opgeslokt door de nieuwe datacentra van onder meer Microsoft die langs de A7 worden neergezet. Die slokken 2 procent van alle stroom in Nederland op. De kassen rondom lopen nu nog steeds op gas en de restwarmte van Microsoft waait het IJsselmeer op.

Als we alle partijen tevreden willen stellen, hebben we twee Noordzeeën nodig
Als de klimaatdoelen moeten worden gehaald, gaat de Noordzee drastisch veranderen. De hele operatie met duizenden nieuwe windmolens is qua omvang groter dan de Deltawerken. De ingrepen hebben verregaande gevolgen voor de natuur, de scheepvaart, maar vooral ook voor de visserij.

Verliezers en winnaars door windenergie
Windenergie is big business. Winnaars zijn de investeerders in windparken in Groningen en Drenthe. Zij verdienen over een periode van 15 jaar tussen de 2,4 miljoen en 3 miljoen euro per windturbine, mede dankzij een overheidssubsidie van 550 miljoen euro. Verliezers daarentegen zijn de omwonenden van windparken in Noord-Nederland. Zij moeten rekening houden met een waardedaling van hun woningen van naar schatting 87 miljoen euro.

De Groene Rekenkamer.
Een van de argumenten aan windenergie te beginnen was de verwachting dat hiermee bespaard kon worden op brandstof: als de wind waait hoef je immers geen kolen of gas te verstoken? En op basis van die verwachting hopen allerlei partijen miljarden binnen te slepen via de handel in emissiecertificaten. FRAUDE! zegt natuurkundige Fred Udo! Er ligt allerlei wetenschappelijk materiaal dat laat zien dat de megalomane Nederlandse windambities geen spat CO2-uitstoot zullen besparen, misschien zelfs zorgen voor meer CO2-uitstoot.
Rapport: Waarom de KNMI senario niet uitkomt. 

Tegenwind werpt elementaire vragen op over onze democratie en de verhouding van de burger tot de overheid. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat Nederlanders écht inspraak hebben? Hoe ga je om met de onmacht van burgers die wél gehoord zijn, maar zich toch niet gehoord voelen? En waar houden burgerlijke ongehoorzaamheid en verzet op en beginnen intimidatie en zelfs terreur? Het verzet in Meeden eindigt in elk geval bij de rechter, waar de twee voornaamste oproerkraaiers in de beklaagdenbank zijn beland.

Share
Share and earn €1 per 1000 views.

2 comments