Remmen of gasgeven?


 We zitten midden in een transitie van tijdperk. De vorige 3e transitie was die van de industriële revolutie , nu zitten we midden in de 4e transitie. Door het Coronavirus worden we gedwongen, stil te staan, ons te bezinnen. Door stil te staan kunnen er twee dingen gebeuren, je raakt in paniek, raakt verlamd en wordt reactief of je denkt na over de toekomst, durft in het donker te bewegen zonder de weg te weten en gaat pro actief op zoek naar andere mogelijkheden.

Remmen of gasgeven?

In het #thuisonderwijs zie ik een proactieve houding, schoolteams slaan hun handen ineen en zorgen er massaal voor, dat het onderwijs thuis door kan gaan. Binnen enkele uren lagen er complete thuispakketten klaar. Er wordt veel van de internetservers en programma's gevraagd én van ouders. Ze raken overbelast. Ook mensen raken overbelast door de overkill aan informatie en aanbod en snelheid waarmee zaken georganiseerd moeten worden. Sommige schoolteams laten zich niet gek maken, ze nemen de tijd om zaken goed te overdenken en wachten met het geven van (t) huiswerk.
Remmen of gasgeven?

Sociaal en digitaal Innoveren = remmen en gasgeven

1. Probleem onderzoeken: Remmen.
Bij innovatie onderzoek je eerst het probleem. Dat hoeft geen weken te duren, dan kan binnen een dag of twee. Wat is het probleem onder het probleem?
Het probleem aan de oppervlakte is dat leerlingen drie weken geen onderwijsaanbod krijgen volgens de eerder gemaakte planning.
Een planning en aanbod dat geen flexibiliteit kent en ervan uit gaat dat alle leerlingen niet zonder dit aanbod kunnen. Maar is dat ook zo? Welke leerlingen zouden wel zonder dit aanbod kunnen en wie niet? Hoe leren de leerlingen thuis? Wat vraagt dat van ouders? Wat kunnen we van ouders van onze school verwachten? Wat hebben ze nodig? Wat hebben de verschillende leerlingen nodig? Wat kan er gebeuren als leerlingen 3 weken geen les krijgen? Welke risico's loop je als leraar, school of leerling?
Is het probleem nader onderzocht op gevolgen voor verschillende leerlingen en gezinnen ?

2. Probleem definiëren = Rem los laten
Na het onderzoek ga je het probleem voor jouw school in jouw context definiëren.
Hoe geven we ons onderwijs de komende weken samen vorm, qua kwaliteit, didactiek en doorlopende leerlijn. Hoe kunnen we de planning en het aanbod dusdanig veranderen zodat toch alle leerdoelen aan bod komen en hoe kunnen we daar de ouders bij betrekken? Wat kunnen we online en offline doen en wat kunnen ouders doen, zonder de rol van de leerkracht over te nemen?

3. Ideeën delen = Beetje gas erbij

Samen met collega's, een aantal ouders en aantal leerlingen nadenken over wat het beste zou kunnen werken voor iedereen door antwoorden te geven op de vragen bij punt 2. Eerst zoveel mogelijk ideeën op tafel gooien om daarna keuzes te maken op haalbaarheid, doelgerichtheid en uitvoerbaarheid. Welke digitale innovaties kunnen we gebruiken?

4. Aan de slag = Gasgeven! Alle bruikbare ideeën omzetten in acties. Taken verdelen, ervoor zorgen dat je mensen uit je team zoveel mogelijk dingen laat doen waar ze goed in zijn. Sociaal innoveren. Nieuwe dingen uitproberen, samen met leerlingen online omgevingen testen. Ouders bevragen of het duidelijk is wat er van hen wordt verwacht. Keuzes maken in het aanbod van aanbieders, wat past bij mijn school bij mijn team bij mijn leerlingen? En doen! Fouten maken, successen vieren en blijven leren.

5. Evaluaren= Gas terug
Na de start monitor je of het gedefinieerde probleem wordt opgelost. Feedback vragen aan ouders en leerlingen maar ook aan collega's, schoolleiders en besturen. Leren van fouten, bijstellen van de gemaakte keuzes. Nieuwe dingen bedenken. Kennis delen en communiceren! En weer gas geven!

6. Communiceren en implementeren = gas blijven geven om vooruit te blijven gaan.

Gemaakte keuzes die succesvol blijk wil je misschien behouden na 6 april. Deel je succes en implementeer ze.

Blijf gas geven, dan blijf je voort uitgaan, rem als er een hobbel of bocht genomen moet worden!