Venster op de wereld | Hans

Venster op de wereld

In plaats van kijkers een met gegevens beladen rapport te presenteren, vinden ze dat de persoonlijke en belichaamde aanpak van hun output veel overtuigender kan zijn voor besluitvormers. In het project "The Future Energy Lab",uitgevoerd voor het ministerie van Energie van de VAE, creëerde Superflux bijvoorbeeld een "artefact" uit de toekomst: een monster van vervuilde lucht uit een wereld waar geen actie werd ondernomen om klimaatverandering te bestrijden.

Het doel van het klimaatakkoord van Parijs - het streven om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot 1,5 graden - raakt buiten zicht, tenzij landen gezamenlijk meer ambitie tonen en onmiddellijk in actie komen. Dat stellen de vijf Nederlandse klimaatexperts die aan het vandaag verschenen IPCC rapport hebben bijgedragen. Een dergelijke versnelling en versterking van beleidsmaatregelen is nog mogelijk - maar vereist een verregaande transformatie van de systemen die ten grondslag liggen aan onze economie, zoals energie, industrie, transport en landbouw. De komende jaren zijn daarbij doorslaggevend.

klimaat

Het  rapport van Werkgroep III biedt een bijgewerkte wereldwijde beoordeling  van de voortgang en toezeggingen van de mitigatie van  klimaatverandering, en onderzoekt de bronnen van wereldwijde emissies.  Het verklaart de ontwikkelingen in emissiereductie- en  mitigatie-inspanningen en beoordeelt de impact van nationale  klimaattoezeggingen in relatie tot emissiedoelstellingen op lange  termijn.

Klimaatwetenschappers demonstreren in Den Haag: 'Ongemakkelijk, maar het moet'
Vooraanstaande klimaatwetenschappers waarschuwen dat 2050 te laat is om de CO2-uitstoot naar praktisch nul terug te brengen. Het jaartal dat genoemd wordt in de Europese Greendeal en de Nederlandse Klimaatwet, zou eigenlijk tien jaar naar voren moeten worden gehaald, naar uiterlijk 2040,.

klimaat
Share
Share and get paid.

4 comments