De kosten van dakloosheid


Uit een rapport dat werd gepubliceerd in The Lancet over de gezondheid van daklozen in landen met een hoog inkomen op 24 oktober 2014 blijkt dat in Europa 4 miljoen mensen jaarlijks dakloosheid ervaren en in de Verenigde Staten worden 3,5 miljoen mensen met dakloosheid geconfronteerd.

In de Europese Unie zijn er 400 000 mensen momenteel minstens 1 nacht dakloos,
in de Verenigde Staten ligt dat aantal op 600 000.

De gezondheid van daklozen daalt bijna even snel als de bevolking toeneemt!

Hun gezondheid - beter gezegd het gebrek daaraan- heeft een negatief effect op de samenleving als geheel en voor de kosten van de Gezondheidszorg in het bijzonder, door het simpel feit dat daklozen de duurste acute verzorging nodig hebben op een bepaald moment, en ook zorgen voor langere ziekenhuisopnames.

In tijden waarin de politiek de mond vol heeft van besparingen lijkt me dit geen onbelangrijk gegeven!!!

De oorzaken van dakloosheid zijn een combinatie van individuele en structurele factoren zoals: armoede, familiale problemen, psychische problemen of middelengebruik en misbruik.

Image title

( foto: www.economicsofrecovery.org)


Het gebrek aan betaalbare huisvesting wordt gezien als één van de belangrijkste structurele oorzaken van dakloosheid.

Belangrijke vaststellingen omtrent de gezondheid van daklozen zijn:

- daklozen hebben 2 tot 5 keer meer kans op vroegtijdig overlijden dan de rest van de bevolking.

- de ontwikkeling van tuberculose ligt 20 keer hoger bij de dakloze bevolking.

- depressie komt 7 keer meer voor bij daklozen.

- de gemiddelde leeftijd van een dakloze in de VS bedraagt momenteel 50 jaar, hetgeen dus ook resulteert in een toenemend aantal medische problemen en bijhorende kosten.

Volgens Dr. Seena Fazel hoogleraar Forensische Psychiatrie aan de Universiteit van Oxford en Dr Stephen Hwang van St. Michael's Hospital in Toronto dringt een verandering van het sociaal beleid en dient dakloosheid structureel aangepakt te worden.

Het creëren van meer mogelijkheden voor huisvesting, werk, onderwijs, en gezondheidszorg kan dakloosheid structureel verminderen en ook vanuit economisch oogpunt zou dit ook gezonder zijn.

Ik wil ook nog graag verwijzen naar een aantal wereldwijde pilootprojecten met gratis huisvesting genaamd Housing First, die al hun structureel nut hebben bewezen voor daklozen die te lijden hebben onder een multiproblematiek.

Meer info over dit project:in België en in Nederland

Ook het basisinkomen kan bijdragen tot een structurele oplossing, daarvoor verwijs ik graag naar het opiniestuk van Rutger Bregman waarbij -bij wijze van pilootproject- gratis geld werd gegeven aan een aantal daklozen in Londen.

Waarop wachten we?
Het aantal daklozen in de EU blijft stijgen zoals ik reeds in één van mijn blogs vermeld had....

( kopfoto: www.commons.wikimedia.org)