De nieuwe slavernij


In de Spaanse provincie Catalonië stijgt het aantal vacatures waarbij er in ruil voor het leveren van arbeid enkel onderdak en voeding worden voorzien, zonder enige financiële verloning.

Laura Pelay, van het provinciale vakbondsbureau van Welzijn en Werk beschrijft deze jobaanbiedingen als het meest wrede teken van slavenarbeid in deze 21ste Eeuw.

Dergelijke jobaanbiedingen circuleren momenteel op het internet en tonen het lef waarmee sommige werkgevers hun eisen stellen en wanhopige mensen uitbuiten.

Voor dergelijke vacatures wordt er verwacht dat de kandidaat voldoende referenties bezit, voldoende opgeleid is, een goed voorkomen heeft, over de nodige vaardigheden beschikt, en de bereidheid tonen om te doen wat er gevraagd wordt.

Geen narigheden, geen problemen veroorzaken of geen alcohol en drugs gebruiken; is ook een andere verwachting in bepaalde van deze vacatures.

Deze advertenties opzoek naar slaven maken vanaf de eerste regel al duidelijk dat er geen financiële tegenprestatie voorzien wordt.

De meest inschikkelijke werkgevers laten wel de ruimte open dat er -na verloop van tijd- misschien wel een mogelijkheid zou kunnen ontstaan een salaris te ontvangen.

Een eigenaar van een klein bedrijf in de autohandel verwoordt het als volgt: " ik ben op zoek naar iemand die me kan helpen als bewaker en het onderhoud van het bedrijf, in ruil voor kost en inwoon. Nadien kunnen we spreken over financiële steun of zelfs een salaris.

Door de crisis en het gevoerde besparingsbeleid is het ook vaak zo dat werkgevers gewoonweg de financiële middelen niet hebben om iemand te betalen

Sommige van deze werkgevers vinden dat ze aan een goed doel doen, door mensen in nood te helpen....

Het aanbieden van dergelijke vacatures is uiteraard niet wettelijk geien er geen contract, geen inkomen en ook geen Sociale Bescherming geboden wordt)

In dergelijke gevallen heeft het Openbaar Ministerie de mogelijkheid om celstraffen op te leggen tegen deze werkgevers van 6 maanden tot 3 jaar.

Dit indien kan aangetoond dat er misbruik gemaakt wordt van een situatie van een persoon in nood die geen andere mogelijkheid meer ziet een job te aanvaarden met precaire arbeidsomstandigheden die de rechten van de mens onderdrukken of beperken!


Voor Esther González verantwoordelijke van de plaatselijke Algemene Vakbond ( UGT) leidt het geen twijfel dat deze advertenties zullen vervolgd worden wegens het bevorderen van uitbuiting en slavernij van de meest wanhopige werknemers.

Hij waarschuwt dat de volgende stap van mensen die bereidt zijn te werken voor een bed en een kom bonen, een evolutie zal zijn naar het ontstaan van georganiseerde criminele bendes die vastbesloten zijn te profiteren van deze realiteit van torenhoge werkloosheid die er heerst in Spanje.

Misschien zitten er al dergelijke bendes achter deze aanbiedingen, die werknemers onderbrengen in bootwoningen en ze vervolgens verplaatsen van de ene naar de andere plaats???, gaat Esther González verder.

Indien dergelijke praktijken zouden blijken, is er duidelijk sprake van mensenhandel! benadrukt een Officier van Justitie.

De meeste van deze jobs richten zich tot vrouwen, voor huishoudelijke taken, of de zorg voor kinderen of ouderen.

Een aantal van deze werkgevers zorgen voor een familiale sfeer.

Op bepaalde plaatsen waar deze aanbiedingen ophangen worden ook al commentaren bijgeschreven door mensen die het al hebben meegemaakt en die deze vorm van slavernij bekritiseren.

Naast deze aanbiedingen door werkgevers, zijn er ook veel vacatures van mensen die zich aanbieden voor onbetaald huishoudelijk werk, kinderopvang of ouderen zorg, of om op het veld te werken.

Het feit dat mensen bereid zijn te werken zonder loon, is slechts een voorbeeld van een falend werkgelegenheidsbeleid en de wanhoop van vele mensen die geen andere manier meer zien dan te worden uitgebuit!

Ik begin zelf al lichtjes utopisch te denken dat de vakbonden het onvoorwaardelijk basisinkomen beginnen steunen....


bron:

http://www.lavanguardia.com/vida/20150228/54427724367/oferta-trabajo-comida-techo-sin-sueldo.html


( kopfoto: www.lahorade.es)