Duitsland de motor van de Europese economie, maar voor wie???


De directie van de Mercedes -Benz fabriek in Vitoria ,de hoofdstad van Spaans Baskenland stelt in het kader van een nieuwe CAO voor om ook de zaterdag als een gewone werkdag te beschouwen en shiften te draaien van 5 tot 9 uur afhankelijk van de vraag van de markt.

Bovendien stelt Mercedes voor om van maandag tot zaterdag 10 uren per dag te werken in een 2 ploegensysteem en dat er 3 dagen per jaar meer zou gewerkt worden ( tot 217 dagen per jaar)

Vorig jaar maakten de bonden al melding dat er op sommige posten tot 12 uur per dag moest gewerkt worden.

Er worden ook arbeidsmodellen voorgesteld die beginnen vanaf zondagavond en eindigen op vrijdagavond.

Vakantie moet worden opgenomen tussen mei en oktober met de mogelijkheid om 1 week onafgebroken vakantie te nemen.

Er wordt ook voorgesteld om de extra vergoeding voor zaterdagwerk af te schaffen en tot 20% te snoeien in andere voordelen.

De verloning op basis van het anciënniteitssysteem zou worden afgeschaft en eventuele loonsverhogingen zouden worden gekoppeld aan de productiviteit van de firma en aan de professionele ontwikkeling van de werknemer.

Er zou nu volgens Duits model gewerkt worden met alle gevolgen voor arbeidsvoorwaarden en verloning van dien.

De Duitse bedrijfsleiding rechtvaardigt deze maatregelen door te wijzen op de rendabiliteit en om de toekomst van het bedrijf te kunnen verzekeren tegenover de aandeelhouders.

Wordt ongetwijfeld vervolgd....

PS: Europa wordt bedreigd en het zal niet door de vluchtelingen zijn, uitgezonderd de kapitaalvluchtelingen dan!
Blijft de vraag of de Europese vakbonden nog genoeg slagkracht zullen kunnen tonen hiertegen en toekomstgericht zullen durven kijken....???


Vanuit de organisatie van Europese Vakbonden ( ETUI )zijn de signalen misschien wel hoopgevend nu er eindelijk ook serieus zal worden nagedacht over arbeid in de digitale economie:
Kunnen nieuwe technologieën de vakbonden een nieuwe boost geven?
Wat kan de rol zijn van het basisinkomen voor de verzekering van de welvaartsstaat in dit nieuwe digitale tijdperk?

ETUI vraagt om publicaties hieromtrent aan hen te bezorgen voor 1 maart 2016.


bronnen:

http://www.gasteizhoy.com/mercedes-benz-10-horas/

http://www.elcorreo.com/alava/economia/201602/17/mercedes-vitoria-propone-plantilla-20160216234822.html

( kopfoto: www. youtube.com )