Op welke etage heb je de grootste kans te sterven door een hartaanval ?


Hoe hoger in een flatgebouw hoe kleiner de kans een om hartaanval te overleven.

Dit is de conclusie die Canadese wetenschappers trekken nadat ze de gegevens van 8216 mensen die een hartaanval kregen en behandeld werden door de alarmdiensten, hadden bestudeerd.

De resultaten van deze studie werden vorige maandag gepubliceerd in the Canadian Medical Association Journal

Mensen die op het gelijkvloers,op de eerste of tweede verdieping wonen bleken in 4,2 % van de gevallen een hartaanval te overleven, voor mensen die op de derde verdieping of hoger wonen is deze kans geminderd tot 2,6 %!

Vervolgens keken de onderzoekers naar de resultaten per verdieping: hoe hoger de mensen woonden hoe lager de overlevingskansen.

Mensen die boven de 16de verdieping woonden hebben nog slechts 0,9 % om een hartaanval te overleven. ( van de 216 mensen die op die hoogte een hartaanval hadden gekregen, waren er slechts 2 overlevenden).

Van de 30 onderzochte personen die boven de 25 ste verdieping woonden , overleefde niemand een hartaanval.

De oorzaak hiervoor is dat volgens de onderzoekers, de hulpdiensten meer tijd nodig hebben om iemand te bereiken op bvb. de 20ste verdieping dan op het 2de verdiep..... Er moet gewacht worden op de lift, het bewegen met de brancard gaat minder vlot, de brancard kan niet in de lift waardoor de trap moet worden genomen..., en dergelijke 'obstakels' meer.

Image title

( foto:www.nufoto.nl)

Dit lijkt logisch en misschien moet dan ook de vraag worden gesteld waarom er middelen dienen besteed worden aan een dergelijk medisch-wetenschappelijk onderzoek???

Het onderzoek moet dan ook gezien worden als een waarschuwing over hoe we bouwen en leven in de stad....

De valse indruk wordt gewekt dat we midden in de stad wonen, comfortabel, hoog in een flatgebouw, met alle hulpdiensten en voorzieningen dichtbij.
Het tegendeel is waar; wanneer mensen in een spoedeisende situatie terecht komen, zoveel hoog, blijken ze vooral geïsoleerd te zijn...

Daarom stellen de onderzoekers voor om preventieve maatregelen te nemen:

het plaatsen van AED's ( de automatische externe defibrillator) op elke verdieping.

Een speciale liftsleutel waarbij in nood enkel de hulpdiensten kunnen gebruik maken van de liftkoker; of het idee dat de concierge van het gebouw een seintje krijgt, wanneer de hulpdiensten onderweg zijn waardoor deze persoon dan vooraf kan zorgen dat het gebouw toegankelijk is en de lift gebruiksklaar.

bron:

http://www.theglobeandmail.com/life/health-and-fitness/health/living-in-high-rise-buildings-can-affect-heart-attack-survival-rates-says-study/article28238769/


( kopfoto: www.decorrespondent.nl)