Een weidegras dat opvallend genoeg was om vooral de fantasie in beweging te zetten: Trilgras of Bevertjes. In onze moderne, gekunstmeste cultuurwei zie je het niet meer. Het Trilgras moet als alle echte weideplanten een beetje opgewassen zijn tegen betreding, bemesting en begrazing. Het slaagt daar aardig in, maar de hedendaagse overbemesting kan het toch niet meer aan.