Trouw tot in de dood Z

Trouw tot in de dood

Godstrouw

Hij gaf Zijn leven op voor jou, beloofde eeuwige trouw. Trouw tot in en door de dood. Mijn Vader, laat deze beker aan Mij voorbij gaan, als het kan. Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede echter. 

Er was geen andere mogelijkheid. Hij moest de beker drinken. Hij moest naar Golgotha. Wat een enorm drama was dat.

Een man moest kiezen. Hij mocht een persoon vrijlaten en vroeg aan het volk wie hij vrij zou laten. De man die onschuldig was of een moordenaar. Iedereen riep dat ze wilden dat hij de moordenaar vrij zou laten en zo geschiedde.

De lafaard waste zijn handen in onschuld. Toch kleeft er bloed aan zijn handen, heilig bloed. Het bloed van een onschuldig Man, die slechts de wil van Zijn Vader deed.

Een onvoorstelbaar groot drama

Hij ging de gang naar het kruis, hing daar uren in de brandende zon, verlaten door iedereen en zelfs door Zijn Vader, de zonden van de mensheid die op Zijn schouders gelegd werd… Een onvoorstelbaar groot drama.

Hij was gegeseld, dus Zijn rug lag al open. Hij kreeg spijkers door Zijn handen en voeten, een doornenkroon op Zijn hoofd. Hij werd bespot door een man die aan een kruis naast Hem hing. Als je de Koning van de Joden bent, haal jezelf dan van het kruis en ons ook.

De andere man bestrafte hem. Wij hangen hier terecht, maar deze Man was onschuldig. Hij vroeg de Man hem te gedenken als Hij in het paradijs zou zijn. De Man toonde zelfs aan het kruis hangend nog Zijn goedheid en genade. Jij zult naar de plaats gaan, waar Ik naartoe ga. Waar de andere man naartoe is gegaan, is onbekend.

Het is volbracht

Hij gaf de Geest voor jou en mij. Op het laatst sprak Hij uit dat het volbracht was. Zijn taak op aarde was voorbij. Hij mocht terug naar huis, naar Zijn Vader. Hij werd in een graf gelegd met een grote steen ervoor. Er stonden soldaten voor het graf, een soort hol, zodat mensen Hem niet uit het graf konden roven.

De soldaten moeten in paniek zijn geraakt op de derde dag na Zijn dood. Het graf was leeg, de steen weggerold. Er kwamen vrouwen bij Zijn graf, die ook niet wisten wat ze meemaakten toen ze zagen dat het graf leeg was. 

Er kwamen engelen bij hen. Jullie hoeven niet te treuren, Hij is opgestaan. Hij leeft! Ze konden hun oren niet geloven en renden naar Zijn oude vrienden.

Godstrouw

Ze konden het zich niet voorstellen, dat Hij echt leefde. Toch is dit de waarheid. Hij liep nog korte tijd op aarde rond en enkele honderden mensen zagen Hem nog na Zijn dood. Daarna ging Hij terug naar huis. Hij ging op de rechterstoel naast Zijn Vader zitten. Hij was Zijn Vader gehoorzaam geweest en het was goed zo.

Een nieuw begin

Het hield niet op, op het moment dat Hij terug was bij Zijn Vader. Nee, de opdracht die Hij volbracht had, had gevolgen voor de gehele mensheid. Zijn Vader had een belofte voor de gehele mensheid in petto. Aan die belofte hing ook een eis vast.

De belofte hield in dat alle mensen ook naar die prachtige plaats zouden mogen gaan, waar engelen huizen aan het bouwen waren. De eis was echter wel dat de mensen dan een erkentenis moesten doen. Ze moesten erkennen dat ze niet perfect waren en berouw tonen. Ze moesten erkennen wat de Zoon gedaan had en Wie Zijn Vader was. Als ze dat zouden doen, zou alles goed komen.

Dan zouden de mensen voorgoed bij de Vader en Zijn Zoon mogen wonen. Ze zouden nooit meer pijn hoeven lijden, de tranen zouden van hun ogen afgewist worden en ze zouden voor altijd gelukkig zijn. Die mensen zouden opnieuw geboren worden. Niet in de moeder en er kwam ook geen aardse vader aan te pas, maar wel in geestelijke zin. Hij zou hen van binnenuit veranderen en ze zouden met liefde Zijn Woord willen lezen en toepassen in hun levens.

Wat er volgt na dat begin

Een vrouw besloot eens uit te zoeken of het waar was wat er over de Vader en Zijn Zoon geschreven en gezegd werd. De Vader en de Zoon waren blij met deze beslissing en Hun Heilige Geest overtuigde de vrouw van Hun Waarheid. Ze nam deze boodschap aan en werd van binnenuit veranderd.

Godstrouw

Ze zou nooit meer hetzelfde zijn en werd zo enthousiast dat ze ook anderen ging vertellen over de Vader en de Zoon. Ze bad voor mensen en mensen werden genezen door de Zoon. Ze vertelde mensen over de Vader en de Zoon met wisselend succes. 

Wat bleef was een diepe blijdschap en dankbaarheid. Ze had een doel in haar leven gevonden. De leegte in haar hart was nu opgevuld door de Vader en Zijn Zoon.

Die vrouw ben ik. De Vader, de Zoon en Hun Heilige Geest zijn de hoofdpersonen in dit verhaal. Wat ze voor mij deden, willen ze ook voor u, ook voor jou doen.

Gastauteur: Rachel

 

Meer informatie lezen over het christelijk geloof?

Deze blog is geschreven door gastauteur Rachel. Een aantal andere blogs van onze hand over het christelijk geloof zijn te vinden in de Collecties Christelijk Geloof en De Bijbel Uitgelicht.

Wil je ook meeschrijven, 

maar ben je nog geen lid van Yoors?

Meld je dan hier aan…

Share
DM