Een NRC-verslaggever die zich door reguliere boeren liet informeren over hoe het met de Twentse natuur gaat (ja echt! 😧 ) wordt hier even keurig op de vingers getikt.

Wie naar de agro-industrie kijkt, moet ten minste drie niveaus onderscheiden: bodem, oppervlakte en lucht. De bodem is zodanig vervuild met mest en gif dat het bodemleven verdwijnt en de drinkwaterinname steeds vaker moet worden gestaakt. Aan de oppervlakte heerst een monocultuur van gras, mais en stikstofminnende planten – om nog maar te zwijgen van de vaak ellendige levens van de 125 miljoen productiedieren in Nederland. De lucht rond veel boerenbedrijven is zodanig vergeven van ammoniak en fijnstof dat daar volgens onderzoek van het RIVM en de universiteiten van Utrecht en Wageningen vaker luchtwegklachten, verminderde longfunctie en longontstekingen voorkomen.

Ja, de koffie pruttelt gezellig bij boerin Evers, maar van een verslaggever mag worden verwacht dat hij kennis vermeerdert, ook al brengt dat volgens Prediker 1:18 vermeerdering van smart met zich mee.