Twijfels over de incestervaringen van Griet Op...

Twijfels over de incestervaringen van Griet Op de Beeck

Griet Op de Beeck, een bekende Vlaamse auteur, gaf afgelopen maandag een openhartig interview in De Wereld Draait Door over haar incestervaringen die ze had ondergaan als zeer jong kind. Deze openbaring heeft enorm veel stof doen opwaaien. Op de Beeck kreeg veel waardering en bijval over haar openhartigheid en zeer goed onder woorden gebrachte verhaal. Nu is dit laatste op zich niet zo bijzonder, want Op de Beeck is nu eenmaal meester in het gesproken woord. Toch is er ook steeds meer kritiek te beluisteren op haar televisieoptreden en bekentenis, zowel van deskundigen als niet-deskundigen. Want zo gaat dat nu eenmaal wanneer mensen praten over seksueel misbruik uit een ver verleden.

Deskundigen lieten zich veelal wat minder openlijk uit. Maar toch lieten ook zij al dan niet subtiel merken dat ze Op de Beecks verhaal sterk in twijfel trokken. De reden daarvan was overduidelijk: Op de Beeck had het namelijk gewaagd om te benoemen dat zij geen echte herinneringen meer heeft aan het door haar vader gepleegde misbruik. Het is een beetje als vloeken in de kerk. Want waag het niet om te beweren dat je herinneringen ietwat vaag en niet helemaal compleet zijn. Zélfs niet als de oorzaak hiervan de zeer jonge leeftijd en de daaraan gekoppelde verdringing is. Dat Op de Beeck wel degelijk beelden en fragmenten in zichzelf meedraagt doet kennelijk niet ter zake. Ook het feit dat ze tijdens therapie haar ontdekkingen heeft gedaan is not done.

Fragmentarische of geen enkele herinnering, een wereld van verschil

Critici zijn van mening dat Op de Beeck dit verhaal aangepraat heeft gekregen door haar therapeut. Wat op zich nogal knap is als je bedenkt dat bijna niemand weet bij wie ze nu in behandeling is geweest. Was het een goed opgeleide BIG-geregistreerde therapeut of een charlatan in de alternatieve hoek? Niemand kan het zeggen. De reden van het in twijfel trekken van haar getuigenis komt met name voort uit het feit dat Op de Beeck geen volledige maar slechts fragmentarische herinneringen heeft aan het seksueel misbruik. Nu is luisteren voor veel mensen sowieso al vaak een probleem en dus werd dit door velen uitgelegd als zijnde dat ze geen énkele herinnering meer zou hebben aan het ondergane misbruik. Niets is echter minder waar. Op de Beeck zegt namelijk letterlijk dat ze inderdaad niet meer weet dat het bijvoorbeeld kerst was, dat het regende buiten en met haar vader naar boven ging enzovoort. Van Nieuwkerk speelde namelijk terecht even voor advocaat van de duivel en vroeg gericht door. Dat Op de Beeck vervolgens weigerde om inhoudelijk in te gaan op de vraag wat zij zich dan nog wel precies herinnerde, omdat volgens haar zeggen zelfs haar eigen vrienden hier niet eens van op de hoogte zijn, wordt door velen uitgelegd alsof ze geen enkele aantoonbare herinnering meer zou hebben aan het drama. En dat terwijl ze toch echt een stukje van de sluier oplichtte in de vorm van walgelijke beelden die ze in zichzelf meedraagt.

Het generaliseren van hervonden herinneringen is onjuist

Het is het aloude probleem. Verdrongen en hervonden herinneringen bestaan niet en therapeuten praten hun patiënten van alles aan. Dat het inderdaad voorkomt dat sommige therapeuten suggestief zijn tijdens hun behandeling en patiënten soms in een bepaalde verkeerde richting sturen, zal ik beslist niet ontkennen. Maar dat betekent nog niet dat het daardoor ook juist is om hervonden herinneringen standaard in twijfel te trekken. Het is namelijk volstrekt normaal dat iemand zich op latere leeftijd slechts flarden en delen herinnert in plaats van een compleet levensverhaal. Een zeer jong kind heeft nu eenmaal niet het vermogen om alles gedetailleerd op te slaan in zijn geheugen. En dan heb ik het nog niet eens over de vele methodes waarvan sommige daders zich bedienen om dit soort gruwelijkheden uit het systeem te doen laten verdwijnen. Dat is niet alleen de mening van veel deskundigen, maar ook van mijzelf als mede-ex-slachtoffer van seksueel misbruik en extreem sadistisch geweld gedurende vele jaren in mijn kindertijd. Hoewel ik hierbij wel moet aanmerken dat dit zich in mijn geval buiten mijn ouderlijke woning en ons gezin heeft afgespeeld. Uit eigen ervaring ondersteun ik daarom Op de Beecks verhaal omtrent hervonden herinneringen ten aanzien van seksueel misbruik. Naast de beelden en fragmentarische herinneringen die zij zegt te hebben, is er bovendien ook nog het compleet vernachelde leven waar zij geregeld over spreekt. Haar ernstige eetstoornissen, depressies en de destructieve relaties die ze bijvoorbeeld aanging in het verleden. Ook dat loopt synchroon met mijn eigen ervaringen en is identiek aan mijn eigen leven. Daarmee beweer ik beslist niet dat dit altijd het ultieme bewijs is voor seksueel misbruik, wel dat het hierdoor een sluitend verhaal maakt.

Griet Op de Beeck is zeer moedig geweest. Zij vergat alleen even wat iedereen graag wil horen. Mensen willen nu eenmaal het liefst perverse en gedetailleerde ervaringen uit iemands mond horen komen en nemen geen genoegen met alleen gruwelijke beelden of delen van het misbruik. Nee, Op de Beeck had uitgebreid moeten vertellen wat haar vader allemaal met haar uitgespookt had. Hoe smeuïger hoe beter, zullen we maar zeggen. Deze criticasters hadden graag van haar willen horen hoe ze vaak angstig en in een benarde positie in bed lag te wachten op haar vader. Wachtend op wat komen ging... Deze mensen hadden graag willen vernemen wat haar vader allemaal met haar kleine lichaampje heeft gedaan en hoe hij zuchtend op of in haar klaarkwam. Want dat is pas écht bewijsmateriaal, is het niet?

Vergeten betekent overleven…

Het argument dat (nieuwe) herinneringen die tijdens therapie naar boven komen pertinent onjuist zijn, is in een mum van tijd te weerleggen. Ieder mens heeft namelijk een ingebouwd zelfbeschermingsmechanisme om te kunnen overleven. Dat geldt in het bijzonder voor jonge kinderen die aan trauma’s onderworpen zijn. Wanneer dat mechanisme om wat voor reden dan ook afbrokkelt en de poorten naar de hel zullen opengaan, krijg men stapsgewijs toegang tot de herinneringen die voorheen in het onderbewustzijn gesluimerd lagen. Het is dus niet zo dat wij (ex) slachtoffers er eens even lekker voor gaan zitten met onze behandelaar en samen gaan zitten puzzelen en graven wat we nu weer eens naar boven zouden kunnen halen. Integendeel zelfs. Want bij iedere nieuwe schokkende ontdekking die zich aan ons opdringt, hoop en bid je dat de nieuwe informatie niet waar blijkt te zijn en dat je het jezelf gewoon alleen maar inbeeldt. En wanneer de ontdekkingen te gruwelijk zijn om te geloven hoop je zelfs dat je gek bent. Alles liever dan de waarheid te aanschouwen. Dit stap voor stap onthullen heeft een belangrijke functie: je zou anders volkomen doordraaien en je leven acuut willen beëindigen. En geloof me: ook als het stapsgewijs tot je komt zijn er periodes waarin je intens verlangt naar de dood en het einde om het te doen laten stoppen. Dus hoezo zoeken wij (ex) slachtoffers eigenhandig en doelbewust naar nieuwe herinneringen?

De ontwrichtende terreur van de non-believers

Het voortdurend schermen met het psychologenduo Crombag en Merckelbach wat veel critici momenteel doen, draagt nog eens extra bij aan het bespotten en in twijfel trekken van dit soort belangrijke getuigenverklaringen. Dit welbekende duo maakt er namelijk al decennialang een soort levensinvulling van om de spot te drijven met hervonden herinneringen en alles wat daarmee samenhangt, evenals rechtspycholoog Peter van Koppen. Dat deze so-called wetenschappers hiermee uitermate maatschappelijk ontwrichtend bezig zijn, schijnt onbelangrijk te zijn. Ook gisteren lieten Merckelbach en zijn evenknie van Koppen weer van zich horen via de Volkskrant en mochten zij hun bekende stokpaardje weer eens berijden. Dat er daartegenover ook vele deskundigen zijn die hun visie en bevindingen ernstig in twijfel trekken, ontkrachten en weerleggen, daar hoor je helaas maar weinig over in de media.

Het menselijk bewustzijn: een onontgonnen terrein in de medische wetenschap

Moeten we dan maar helemaal niet meer kritisch zijn ten aanzien van hervonden herinneringen? Jazeker moeten we dat wel zijn! Het is zelfs absoluut noodzakelijk. Er zullen nu eenmaal altijd mensen zijn die zich bewust of onbewust dit soort ervaringen inbeelden, deze aandikken of zelfs compleet uit hun duim zuigen. En ook zullen er altijd ondeskundige hulpverleners zijn die hun patiënten dingen in de mond proberen te leggen. Waakzaamheid is daarom beslist geboden. Maar laten we alsjeblieft stoppen om intelligente mensen, zoals Griet Op de Beeck en andere serieuze getuigenissen, in één klap van tafel te vegen omdat het fenomeen hervonden herinneringen zogenaamd niet zou bestaan. Op de Beeck is naar buiten getreden met haar incestervaringen uit haar vroegste jeugd. Een ieder mag daarvan vinden wat hij of zij wil. Maar zolang mensen niet begrijpen hoe hervonden herinneringen daadwerkelijk in elkaar steken en dit soort processen in het menselijk bewustzijn werken, lijkt het me verstandig om er vooralsnog het zwijgen toe te doen. Niet alleen voor Op de Beeck zelf en al helemaal niet voor ondergetekende. Want zowel Op de Beeck als ikzelf zijn namelijk genezen en gelukkig en hebben onze weg al moeten belopen. Nee, het zijn de huidige en toekomstige kinderen en volwassen slachtoffers waarom mensen zonder enige kennis van zaken hun mening voor zichzelf zouden moeten houden. Anders zullen deze slachtoffers nog steeds alleen blijven staan en er voor altijd het zwijgen toe doen.

Break de silence

Het zijn de slachtoffers van nu waarom mensen zoals Op de Beeck en ik het zwijgen doelbewust doorbroken hebben. Dat is geen gemakkelijke keuze geweest. Maar het is helaas nodig om hardnekkige patronen te doorbreken en vernieuwingen van de grond te krijgen.

Want zwijgen: dat is echt alleen iets voor daders.

Promote: support and profit

Support Yvonne van Riemsdijk with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
Comment and receive 50 YP 50
Westerse politici rommelen ons weer een oorlog in!
Westerse politici sturen bewust aan op een oorlog met Rusland! Wat kan de reden zijn dat de betrokken westerse politici willen dat de inval van Rusland in Oekraïne escaleert tot een uitgebreide oorlog, een oorlog die wellicht uitgevochten gaat worden in Europa? Welke “mensen” zitten hier achter? Iedereen die niet onder een steen geleefd heeft, heeft vast wel eens gehoord van de Nieuwe Wereld Order (NWO), een groepje superrijken die de wereld en haar bevolking willen beheren. De NWO heeft o.a. het Wereld Economisch Forum (WEF) van Klaus Schwab en de Bilderberggroep van prins Bernhard gecreëerd. Maar wat ligt nu aan de basis van die NWO? Een stukje geschiedenis. De Khazaren waren een berucht oorlogvoerend nomaden volk, die door meerdere nederlagen tegen hun buren uit Azië werden verdreven. De Khazaren vielen Europa binnen over land via de route tussen het noorden van de Kaspische Zee en het zuiden van het Oeral gebergte. Rond het jaar 100 kwamen ze zo naar het westen waar ze zo’n vijfentwintig hoofdzakelijk landbouwnaties veroverden. Deze veroverde gebieden werden bekend als het koninkrijk der Khazaren. Het strekte zich naar westen uit tot in Polen, Hongarije, Roemenië en Bulgarije, naar het noorden tot een paar honderd kilometer ten zuiden van het huidige St. Petersburg, naar het zuiden tot aan het Kaukasus gebergte en naar het oosten tot het Oeral gebergte, nabij de huidige stad Perm. De Khazaren waren een heidense beschaving en in een korte periode in de geschiedenis waren ze het grootste en mogelijk ook het rijkste koninkrijk in Europa. Ze brachten hun eigen religie mee uit Azië, wat bestond uit een mix van fallische verering en andere vormen van afgodische aanbidding, zoals die ook beoefend werden door andere heidense volken in Azië. Deze vorm van aanbidding produceerde een grote morele achteruitgang, zo groot dat koning van de Khazaren, Koning Bulan, dit niet langer kon verdragen. In de zevende eeuw besloot Koning Bulan daarom om de fallische eredienst en alle andere vormen van afgodische aanbidding te beëindigen en om één van de drie monotheïstische godsdiensten (waar hij zeer weinig over wist) te maken tot de nieuwe staatsgodsdienst. Na een historische vergadering met de vertegenwoordigers van de drie monotheïstische godsdiensten, verkoos Koning Bulan het "Talmudisme" (wat vandaag beoefend wordt als het Jodendom) boven de Islam en het Christendom. In het jaar 986 bekeerde de heerser van Rusland, Vladimir III, zich tot het christendom. Vladimir maakte zijn nieuw verworven christelijk geloof de staatsgodsdienst van Rusland. Tijdens de 10e, 11e 12e en 13e eeuw verzwolg de snel groeiende Russische natie geleidelijk het Khazaarse koninkrijk. Vladimir III en zijn opvolgers probeerden als heersers van Rusland, tevergeefs om de Khazaarse ‘Joden’ te bekeren tot het Christendom, omdat ze nu Russische onderdanen waren geworden. Deze Khazaarse Joden in Rusland verzetten zich hevig tegen het christendom en tegen iedere poging tot assimilatie van hun voormalige Khazaarse koninkrijk en de Russische natie. Na de laatste klap van de Russen emigreerde de Khazaarse koning en zijn vijfentwintig vrouwen (alle van Koninklijke bloede) en zestig bijvrouwen, naar Spanje. Ook veel andere familieleden gingen mee. Sommige onderdanen gingen naar Hongarije en Polen, maar de massa van het volk bleef in wat ze als hun eigen land beschouwden. Vervolgens verspreidden de Khazaren zich door de eeuwen heen verder over de hele wereld maar het merendeel woont tegenwoordig in de Oekraïne. Gedurende hun verspreiding over de wereld hebben een aantal Khazaren en hun nakomelingen grote rijkdommen vergaard en hebben nu familienamen als Rothschild, Rockefeller en Warburg. Kortom, zij vertegenwoordigen nu de groep superrijken van de wereld, de NWO. Waarom is Rusland de Oekraïne binnengevallen? De redenen hiervoor zijn complex en hebben vele facetten. Ten eerste zijn er de provincies Donetsk en Loehansk wiens bevolking grotendeels uit Russen bestaat. Deze provincies hebben zich in 2014 onafhankelijk van Oekraïne verklaard en als volksrepublieken beschouwd te willen worden. Ondanks het verdrag van Minsk dat in datzelfde jaar is ondertekend weigert de Oekraïne de wapenstilstand na te volgen en blijft het deze twee provincies onder vuur te nemen. Deze aanvallen worden vooral uitgevoerd door het Azov regiment, een regiment dat hoofdzakelijk bestaat uit Neo-Nazis, en hebben al geleid tot meer dan 14000 doden onder de burgers van deze provincies. De NAVO heeft al die jaren geweigerd in te grijpen omdat het de in 2014 door de Amerikanen geïnstalleerde regering van Oekraïne niet voor het hoofd wil stoten. Dat heeft Poetin er begin dit jaar toe doen besluiten beide volksrepublieken te erkennen en steun te beloven. Een tweede reden is dat de NAVO zich niet aan de afspraak gehouden heeft om de Warschaupact landen met rust te laten en niet te proberen deze bij de NAVO in te lijven, ondanks hun belofte gemaakt bij de vereniging van beide Duitslanden. Sindsdien heeft de NAVO bijna alle landen grenzend aan Rusland overgehaald lid van de NAVO te worden en heeft Rusland daarmee bijna omsingeld met bondgenoten. De Oekraïne is één van de laatste landen grenzend aan Rusland dat nog geen lid is en Rusland ziet een eventuele inlijving van dit land bij de NAVO als een grote bedreiging voor haar toekomst. Een derde reden zijn de vele laboratoria in de Oekraïne waar de VS biologische en chemische wapens ontwikkeld. Dit soort laboratoria zo dicht bij Rusland wordt door Poetin ook als een grote bedreiging gezien. Daarnaast worden deze wapens op leden van het leger van Oekraïne getest en dan vooral op soldaten die van Russische afkomst zijn, iets wat Poetin erg tegen de borst stoot. De vierde reden is dat er in Oekraïne heel veel afstammelingen van de Khazaren wonen die zich nog steeds bezighouden met allerlei misdaden, het witwassen van drugsgelden en het stelen van Russisch gas en olie. Main Stream Media is misleiding! Het is begrijpelijk wij als burgers onze media vertrouwen, het is immers aan de journalisten het nieuws te brengen en ons van achtergronden mbt dat nieuws te voorzien. Helaas is dit vertrouwen volkomen onterecht! Dat is al gebleken tijdens de Coronacrisis en dat blijk nu weer. Zo horen we niets over de werkelijke redenen van deze oorlog maar wordt ons een verhaal voorgeschoteld waarin Rusland de grote boze wolf is. Want een niet westers land dat een ander land binnen valt is natuurlijk niet goed te praten. Eigenlijk is dat alleen voorbehouden aan NAVO landen. Maar ondanks de redenen, en er zijn er nog meer, weet het westen via de media bevolkingen op grove manier voor te liegen over deze inval van de Russen. Ze laten op tv gebouwen zien in Oekraïne die zwaar zijn beschadigd. Maar laten dit nu beelden zijn die gemaakt zijn in Beiroet in Libanon. Daar is enige jaren geleden een verschrikkelijke ontploffing geweest die enorme schade heeft veroorzaakt. Er zijn ook beelden van auto’s die door een ontploffing op elkaar gegooid zouden moeten zijn. Helaas is ook duidelijk te zien dat de ramen van de huizen waar de auto’s tegenaan gekwakt zijn nog volkomen onbeschadigd in de sponningen zitten, rara hoe kan dat? Videobeelden van Russische vliegtuigen die bombardementen uitvoeren komen uit het videospel Arma_3 en beelden van de “Ghost of Kyiv”, een piloot die meerdere Russische vliegtuigen zou hebben neergehaald, komen uit het videospel DCS World. Beelden van een groot aantal Russische paratroepers zijn beelden van een Russische oefening van een paar jaar geleden en de beelden van een grote explosie van begin dit jaar zijn beelden van de ontploffing van een tankstation in Rusland van een paar jaar geleden. Feestvierende en dansende Russische soldaten blijken Oezbeekse soldaten te zijn die een concert gaven in een metrostation in Oezbekistan. Het mag dus duidelijk zijn dat de media haar werk niet goed doet. Ze controleren het “nieuws” wat ze aangeleverd krijgen niet en brengen uitsluitend nieuws dat Rusland in een slecht daglicht stelt. Gelukkig zijn er wappies, ook wel complotdenkers genoemd, en andere onafhankelijke denkers die wel onderzoek doen en die aantonen hoe de vork nu echt in de steel zit. Eigenlijk zijn deze mensen de nieuwe journalisten, degenen die nog echt onderzoek doen. Omdat datgene wat zij verkondigen niet strookt met het verhaal dat wij dienen te geloven horen wij hier zo goed als niets van. Het is daarom aan ons, de burger, zelf initiatief te nemen en uit te vinden waar we van de werkelijkheid kennis kunnen nemen. Maar wat gebeurt er nog meer? Er worden vanuit verschillende NAVO-landen wapens gestuurd naar het oorlogsgebied. Dit kan gezien worden als een oorlogsverklaring, als een aanval op Rusland. Dit omdat de verantwoordelijke politici bewust Russische soldaten in gevaar brengen door zich te mengen in deze oorlog. Alleen in geval van een aanval op een NAVO land zijn er afspraken dat de andere NAVO landen dan dit land mogen verdedigen. Maar Oekraïne is nog geen NAVO land. En precies daar wringt de schoen. Poetin heeft voorafgaande aan het binnenvallen van de Oekraïne meerdere malen geprobeerd in dialoog te treden met de westerse politici maar die hebben dat steeds geweigerd. Zij hebben bewust aangestuurd op deze oorlog. Iets wat al langere tijd in de planning zat. Dat was al duidelijk toen Rutte het adviesreferendum om Oekraïne buiten de EU en daarmee buiten de NAVO te houden naast zich neer legde en via een inlegvelletje de wil van de Nederlandse bevolking in de prullenbak gooide. Wie betaalt de prijs? We hebben dus weer een oorlog gebaseerd op leugens. We weten allemaal van de oorlogen die de NAVO-landen hebben gevoerd in Afghanistan, Irak, Libië en Syrië. Allemaal oorlogen die zijn begonnen met leugens. Deze oorlogen hebben geresulteerd in ongeveer 6 miljoen doden en hebben naast enorme emotionele schade ook heel veel materiële schade opgeleverd. En nu weer worden burgers voorgelogen en betalen ze deze oorlog weer door de prijsverhogingen. De burger is monddood gemaakt en wordt steeds meer aan de leiband gelegd. In eigen land worden mensen niet geholpen, verplegend personeel kan geen hoger loon krijgen. Leraren krijgen ook niet voldoende steun en dat geldt ook voor vele andere sectoren van onze samenleving. De inflatie is huizenhoog en steeds meer mensen raken financieel gezien in de problemen. Maar er is wel geld om wapens naar Oekraïne te sturen en om het leger uit te breiden. Ondertussen ondervindt Rusland nauwelijks enige nadelige gevolgen van de door het westen opgelegde sancties en verkoopt haar olie gewoon aan andere landen als India en China. De Amerikaanse legeronderdelen die in Europa zijn, betrekken ook olie, gas en zelfs kolen uit Rusland! Maar dat hoort u niet op het nieuws! Waar is dit kabinet in Godsnaam mee bezig??? Moet dit kabinet gestopt worden voordat het de Nederlandse bevolking weer een oorlog in rommelt. ©Piki
More