Uitgemolken, heeft een geit recht op pensioen | Hans

Uitgemolken, heeft een geit recht op pensioen

Wij eten steeds meer geitenkaas maar dat heeft grote gevolgen voor de geiten als voor de bokjes die geboren worden. Net zoals bij koeien moet een geit ook elk jaar lammeren voort brengen. Maar daardoor is er wel een probleem: een groeiend bokkenoverschot. Omdat wij in Nederland niet echt bokkeneters zijn, zijn ze voor de boeren waardeloos en willen ze zo snel en goedkoop mogelijk van de dieren af. Daardoor hebben bokken vaak een kort en niet zo leuk leven. Een boer moet 10 euro betalen om zijn bokje kwijt te raken.

Door de populariteit van geitenkaas en -melk is het aantal melkgeiten sinds het jaar 2000 bijna vervijfvoudigd. Van 98.000 in 2000 naar ruim 476.000 in 2020. Dit betekent ook dat door deze schaalvergroting steeds meer mannelijke lammeren geboren worden; de bokjes. Hoewel de geitenhouderij al jarenlang in goed financieel vaarwater zit krijgen ze de ‘problemen’ met de bokjes niet opgelost. Het gros van de bokjes gaat op een leeftijd van 7-10 dagen naar de slacht.

Moeten wij dan maar bokjes gaan eten?
Lammeren worden direct na de geboorte bij de moeder weggehaald en alleen in een plastic bak gezet. Bij bokjes schiet de verzorging vaak tekort. Omdat ze weinig waarde hebben krijgen ze vaak minder (goede) biest. Bokjes die na 7 dagen worden geslacht krijgen soms helemaal geen biest. Als ze sterven hoeven ze namelijk niet naar de slachterij te worden afgevoerd en dat scheelt geld.

Duurmelken; Alle geiten die langer als 365 dagen in productie zijn en niet drachtig. Zo goed als alle geitenbedrijven doen aan duurmelken. Duurmelken blijkt zeer dynamisch te zijn: de lengte van een duurmelklactatie varieert van twee jaar tot wel zeven jaar, selectieredenen waarom je geiten gaat duurmelken zijn zeer divers en per bedrijf verschillend. Voorbeelden daarvan zijn: productieniveau, gewenst percentage lammeren, conditie etc. Duurmelken kan bijdragen aan een lager vervangingspercentage, en dus minder problemen rondom aflammerenen een lagere arbeidspiek in dezelfde periode.

Reguliere geitenhouderij

Op reguliere melkgeitenbedrijven brengen de geiten hun leven door in stallen, waarbij er een ondergrond van stro als wandel- en slaaplocatie dienst doet. De dieren komen nooit buiten. De melkgeiten worden op jonge leeftijd onthoornd. Deze ingreep gebeurt onder verdoving, maar is niet zonder risico. Een verhitte bout wordt gedurende 5 tot 8 seconden tegen de hoornpit gehouden. Bij te lang branden is er kans op hersenbeschadiging, met een fatale afloop. Na afloop van de ingreep kan de geitenhouder nog verdere pijnstillers toedienen, maar dit is niet verplicht. 

De geit doet het goed, wie heeft er baat bij?


Keuringsdienst van waarde
Al jaren groeit de vraag naar geitenmelk. En geen melk zonder lammetjes. Maar er is een probleem met die lammetjes. De helft van de geboren lammetjes is een jongetje en daarmee het bokje. Want de bokjes zijn niet gewenst. Ze geven geen melk en het vlees blieven we niet. De geitenhouder zit er al jaren mee in zijn maag en ziet de bokjes vooral als een last en een kostenpost. De Keuringsdienst over hoe de boer naar manieren zoekt om van zijn bokjes af te komen. Do 16 dec 20:25 - Seizoen 2021 Afl. 30 - Melkgeit

Share
You share. We pay your share.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.

24 comments