Urine, een duurzame energiebron

Urine, een duurzame energiebron

Onderzoekers van de Universiteit van Bath hebben een brandstofcel ontwikkeld die elektriciteit uit urine kan ontwikkelen.

Dit zorgt voor een betaalbare, duurzame en klimaatneutrale manier om energie op te wekken.

In de nabije toekomst zou het mogelijk worden om hierdoor elektriciteit te genereren in afgelegen gebieden. Tegen een zeer geringe kostprijs.

Elk apparaat kost slechts 1,3 euro tot maximum 2,6 euro.

Image title


Met de groeiende globale druk om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de daarmee gepaard gaande uitstoot van broeikasgassen te verminderen, kunnen microbiële brandstofcellen een boeiend alternatief zijn.

Een bacteriële brandstofcel is een apparaat dat natuurlijke biologische processen gebruikt om organische stoffen zoals urine om te zetten in elektriciteit.

Dit proces zorgt voor bijna geen afval, is relatief goedkoop en efficiënt.

In de praktijk wordt urine in de bacteriële brandstofcel gebracht, waar elektriciteit gegenereerd wordt door de bacteriën, die dan kan opgeslagen worden of rechtstreeks gebruikt kan worden om stroom te leveren aan elektrische apparaten.

Deze nieuwe brandstofcel is één duim kwadraat groot en gebruikt een koolstofkatalysator aan een kathode afgeleid van glucose en albumine, een proteïne gevonden in het wit van ei.

Deze uit biomassa verkregen katalysator is een hernieuwbaar en goedkoper alternatief voor platina dat vaak gebruikt wordt in andere microbiële brandstofcellen.

De onderzoekers verhoogden de elektroden per cel van 4 tot 8mm, waardoor het vermogen vertienvoudigd werd.

Door meerdere eenheden met elkaar te verbinden, neemt de stroom ook proportioneel toe.

Image title


Momenteel kan een bacteriële brandstofcel 2 Watt per kubieke meter genereren, voldoende om de energie voor bijvoorbeeld een mobiele telefoon te leveren.

Hoewel dit niet vergelijkbaar is met andere alternatieve technologieën zoals waterstof of zonne energie, is het grote voordeel van deze technologie de extreem goedkope productie kosten en het gebruik van afval als brandstof, een brandstof die nooit op zal geraken en geen schadelijke gassen produceert.

Er wordt momenteel geprobeerd om het vermogen nog te verbeteren door het ontwerp van de cel te optimaliseren.

Dr Mirella Di Lorenzo, auteur van de studie en docent aan de Universiteit van Bath's Department of Chemical Engineering, zei:

"Als we de potentiële kracht van dit menselijk afval kunnen benutten, kunnen wij de manier veranderen waarop elektriciteit wordt opgewekt."

Microbiële brandstofcellen kunnen een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van de drievoudige uitdagingen om een oplossing te vinden voor betaalbare, veilige en milieu vriendelijke energie.

Er is geen enkele oplossing voor dit zogenaamd energie trilemma, behalve dan het optimaal gebruik maken van de eigen bronnen, urine inbegrepen.

"Microbiële brandstofcellen zouden een grote bron van energie in ontwikkelingslanden, met name in arme en landelijke gebieden kunnen zijn," stelt mede auteur Jon Chouler.

Het is een spannend vooruitzicht om een technologie te hebben gemaakt die het leven van arme mensen die geen toegang hebben tot, of zich geen elektriciteit kunnen veroorloven, vooruit te helpen.

Hun levenskwaliteit zal hierdoor enorm verbeteren.

Hernieuwbare plas energie is een briljant idee waarvan het gebruik in ontwikkelingslanden een enorme positieve invloed zal hebben.

Image title


bron: sciencedaily.com

Klik op +Volgen om op de hoogte te blijven van Yoors World.
Leuk en nuttig? Deel de post dan met je vrienden. Dankjewel!Promote: support and profit

Support Yoors World with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
More