Ries van Meerten

Lid sinds: 22-04-2017

Zoeken naar antwoorden die diep verborgen liggen in de menselijke geest. Niet alles accepteren maar onderzoeken. Niet meelopen met de massa. Heb totaal niets met een oppervlakkige benadering van het leven zelf. Ik zoek en vind zoveel nieuwe inzichten die ik graag wil delen met iedereen die ook echt zoekt naar verandering.
#hart
14Nov2019
326 Je hart volgen
Ries van Meerten

#hart #volgen . 326Vaak hoor je die uitspraak volg je hart, maar begrijpen wij wel wat hier mee bedoeld wordt?Zoals de mens nu leeft volgt de mens de begeerte van het hart door alleen maar naar het denken te luisteren.Vele bedoelen er iets anders mee, volg je gevoel, volg je liefde, volg het licht.Toch is het heel vreemd dat deze vele mensen er totaal niets voor doen, ze roepen het maar doen vervolgens niets er mee.Hier zie je direct dat het “je hart” volgen een symbool is, een ritueel , met zgn. goede bedoelingen. Als je alleen je hart volgt komt alles goed en toch doen vele er niets aan om hun hart in goede conditie te houden. Een hart is niet groter dan je vuist, als je vanuit daar liefde stuurt is het maar verschrikkelijk weinig liefde, nee dat moet je dus symbolisch zien. Mooie uitleg maar er klopt niets van, je houd je klein vanuit je angst, je roept het maar houd het klein.Er zijn er weinige die echt leven vanuit liefde, vanuit het zelf, bedenk eens hoe groot je jezelf is, jouw wezen die in jouw woont en buiten je woont. Maar dat durven we totaal niet voor te stellen, ik ben dit lichaam. Maar bedenk dat deze leefwijze alleen geleefd kan worden vanuit de aardse materie. Ons denken, het ego dus, verteld ons dat we liefde en licht zijn en vanuit daaruit mogen leven, als je dan weet en begrijpt dat ons ego de illusie creëert en vast leegt kan jij je dan bedenken hoe je werkelijk leeft? Nee omdat jij je eigen denken gelooft en niet wilt begrijpen dat er nog een andere mogelijkheid is, leven vanuit je gedachten. Ons denken houd ons 24 uur per dag onder controle en voor de gek, jij denkt dat je uit je hart leeft, een beeld gevormd door het ego. Je denkt dat je liefde begrijpt en het leeft, een beeld gevormd door het ego. Je leeft dit niet door het te roepen, het te vertellen, je maakt het jezelf wijs dat het zo is.Het vreemde is dat als je dit leest en je leeft op die manier je direct een oordeel erover hebt, je zwijgt, je voelt je aangevallen. Raar eigenlijk als jij zo zeker ervan bent waar ben je dan bang voor?Hoe kan het dan dat je het spirituele niet kent, je eigen geestelijk leven slaapt en vergelijk het niet met iets dat paranormaal wordt genoemd want dat is ego op het hoogste nivo.Je kan roepen wat je wilt, jezelf wijs maken dat je goed leeft, maar heb jij het wel eens echt onderzocht, en echte discussie erover gevoerd? Of heb je gewoon een ander gehoord en gevolgd met het denken op wat mooi is dit. Als je maar genoeg liefde en licht stuurt komt het allemaal goed, ooit gekeken naar het resultaat? Nee het is er ook niet, heel simpel omdat je niet begrijpt wat je stuurt, waar het heengaat en of het ontvangen wordt, maar of het resultaat heeft heb je nooit onderzocht maar weer gewoon aangenomen dat het resultaat heeft.Nee de mens leeft totaal niet vanuit licht en liefde ondanks dat het denken je dat verteld en dat je goed bezig bent. het zijn de illusies die je neerzet die het instant houden, daarom gebeurd er niets. Kijk om je heen, zie jij resultaat om je heen? Nee iedereen leeft vanuit het ego, de materie heeft iedereen in zijn greep. Ga leven met jezelf, gaat dat neer zetten, ga veranderen, ga spiritueel leven ipv, ik moet, ik wil en ik zal.Stop met die loze woorden te uiten, blijf niet aan de oppervlakte van mooie woorden maar ga dieper in jezelf ipv in een ander. Als jij je hart volgt dan volg je de aardse materie en niets anders, dat is je denkgeest je ego op volle sterkte die jou verteld hoe goed bezig je bent.Hoe kan je ooit je hart volgen? R v Meerten 11-11-2019

#Oergeluiden
13Nov2019
Oer geluiden 325
Ries van Meerten

325    #Oer geluiden  Boem, boem, boem, boem, boem, boem, boem, boem, boem, boem, boem, boem.  Een geluid in een klank en ritme wat steeds sneller gaat. De oer drum maar ook de beat van tegenwoordig geeft dit geluid. Langzaam, steeds vlugger, steeds sneller, het ritme trekt je mee totdat je niet meer kan en in een roes terecht kom en het lichaam in extase geraakt. Alles wordt uitgeschakeld alleen beweeg je mee op het ritme van de drum, je bent van de wereld en voor heel veel ontvankelijk. Je bent makkelijk te beïnvloeden door tal van zichtbare en onzichtbare zaken en het is tegenwoordig ook de beat in veel muziek soorten. Een dreunde bas, een drum die elektronisch wordt aangestuurd in een vast ritme. Je danst, je springt mee met duizenden gelijk en de DJ  zweep het ritme op met vele soorten van klanken daarom heen. Oer klanken die de mens voortbrengt  zolang de mens op aarde is.  Hoe is dit ontstaan, voor mij heel simpel door de natuur, een gebroken tak die door de wind tegen een andere tak slaat, de mens heeft dit overgenomen door zelf met stokken op elkaar te slaan. Later is daar de drum uit ontstaan en in onze tijd de elektronische drum of bas geluid.    Waarom gebruiken wij dit zo vaak en veel, wat is de werkelijke betekenis hierachter? Het opzwepen van mensen en ze in een bepaalde trance te brengen en ze zo in een bepaalde sfeer te brengen. Het is een aards geluid en dit geluid komt voort uit de natuur en wordt misbruikt door duisteren krachten. Juist omdat het aards en natuurlijk is zien vele er geen kwaad in, maar toch is dit een van de machtigste duistere krachten die gebruikt wordt tegen de mens doordat het zo aantrekkelijk wordt gemaakt.  In alle tijden heen zijn drugs hierbij een extra middel om in een diepe roes te komen, het ontvluchten van de werkelijkheid, het leven zelf. Op de vele dansfeesten is het altijd te horen en duizenden springen op een beweging van de DJ de lucht in, een vorm van massa beheersing die weinige erin zien. Omdat het zo populair is zijn er vele in de ban  geraakt ervan en hebben niet in de gaten wat het met hen doet. Het beïnvloed je hersenen, je raakt afgestompt, je wordt down, depressief, je raakt vermoeid en dat komt niet door het springen, het zijn klanken, trillingen die heel veel bij de mens los maakt. Bij de een meer als bij de ander, vele zijn verslaafd eraan geraakt omdat het zo leuk en gezellig is maar begrijpen niet dat dit door de trillingen komt van het geluid dat zo hard is dat het door je hele lichaam gaat.  Klanken die je mee trekken naar de donkere kant van het leven, maar dit zullen vele ontkennen vanuit hun hebzucht naar ontspanning, wat uiteindelijk het tegenovergestelde oplevert.      Boem, boem, boem, boem, boem, boem, boem, boem, boem, boem, boem, boem. Mee in het ritme van de donkere geluiden.   R v Meerten 02-11-2019

#Drugs
12Nov2019
#Drugs
Ries van Meerten

324 #Drugs . Is de gebruiker medeverantwoordelijk voor de productie van drugs? Een mooie vraag omdat als er geen vraag is de productie ook wegvalt. Als er vraag wordt gecreëerd door mensen het aan te bieden en het uit proberen zal er vraag ontstaan. Beide houden dus dit allemaal instant, toch zal iedereen naar degene wijzen die het produceert want als het er niet is kan ik het ook niet gebruiken.Dus alles wat niet goed is voor de mens wordt door anderen geproduceerd en de mens zelf wordt verleid om het te gaan gebruiken en dat is in alles wat er maar te koop is.De kreet je moet alles hebben gedaan, geprobeerd hebben,. legt alles direct vast zonder te beseffen dat je het weleens zo fijn en lekker vindt dat je het blijft gebruiken en verslaafd raakt. Maar dat komt weer door anderen en niet door jezelf.Beide partijen houden het dus instant, de leverancier en de gebruiker en blijven naar elkaar wijzen. Toch zie je dat er alleen naar de producenten wordt gekeken die dan de schuldigen zijn.Je kunt misschien zeggen dat voedsel nodig is maar heel veel voedsel is bewerkt zodat jij eraan verslaafd raakt en dat zonder te geloven, te beseffen dat het zo is.We zien alleen de echte verslaving aan drank en drugs en soms zien we in dat veel medicijnen ook verslavend werken maar meestal praten we dat goed dat is weer het goedmakend denken. Dat mag dus van onszelf wel, terwijl het eigenlijk allemaal verslavend werkt. De volgende vraag is als je naar de drugs kijkt, is de gebruiker ook medeverantwoordelijk voor de criminaliteit, het geweld, het afglijden van jongelui die de verkoop en levering verzorgen. Hier geld hetzelfde als hierboven, beide zijn verantwoordelijk, het houd elkaar instant.Als je hier naar kijk en je ziet alleen het drugs probleem en niet de alcohol verslaving die net zo erg is dan zie je dus dat de mens oordeelt, een eigen keus maakt in wat goed en niet goed is.Als je een probleem zoals drugsverslaving aan wilt pakken zal je beide partijen moeten aan pakken en zodanig dat het niet meer werkt, op een harde en directe manier.Hoe? Ja, dat is een lastige of juist niet, kijk naar de geldstromen waar gaan die heen, nee niet alleen naar de producent, nee kijk verder wat gebeurd er met dat geld wat de producent verdient, waar gaat dat heen. Wie ontvangt er nog meer, als je dat gaat zien ga je begrijpen waarom het niet radicaal wordt aan gepakt Kijk eens naar alcohol een verslavingsmiddel, wat zo verschrikkelijk veel geld opbrengt, waar honderdduizenden banen wereldwijd afhankelijk zijn, als je al zou willen dit te stoppen zou er een wereldwijde crisis ontstaan.En dit geld voor als deze middelen van voedsel tot drank, van medicijnen tot harddrugs, voor alles wat maar verslavend werkt. Het is niet te stoppen en misschien zijn er wel mensen die hier achter zitten die het niet willen stoppen en het ook tegenwerken.Wat je hier mist in dit hele verhaal is de eigen verantwoordelijkheid van de mens zelf, die alle smoezen van de wereld verzint om het te ontkennen wat ze zelf instant houden. De mensheid houdt dit zelf instant door vraag, aanbod en gebruik goed te praten. Waar ligt de verantwoordelijkheid? Precies bij ieder mens en ga niet naar iemand of iets ander wijzen, jij bent zelf verantwoordelijk voor iedere daad die je zelf creëert.Alle materie werkt verslavend en dat is voor iedereen anders maar zolang de mens niet ziet wat of welke verslaving er is wat ze zelf ontkennen dat ze ergens aan verslaafd zijn zal het door iedereen instant worden gehoudenR v Meerten 09-11-2019

#Dierenleed
10Nov2019
Dierenleed
Ries van Meerten

#Dierenleed . Dierenleed iets wat steeds meer de aandacht vraagt, steeds meer komen beelden en verhalen naar buiten die ons laten en horen hoe wij met dieren omgaan. Vele denken ach daar heb je weer van die beelden die ons moeten verleiden om er aandacht aan te schenken, geld te storten. We wenden het hoofd af en gaan gewoon door met het dagelijkse leven en staan er niet meer bij stil wat er om ons heen gebeurd.We staan er niet bij stil dat de meeste mensen hier zelf een bijdrage aan leveren, onbewust maar dat komt omdat we nergens meer bij stilstaan. Dierenleed is er in vele vormen, het fokken voor de vlees industrie, het fokken van bijzondere soorten bij huisdieren maar ook de zeldzame dieren. Maar ook rijden op een olifant, kameel, zwemmen met dolfijnen, therapieën met huisdieren, enz.Huisdieren die gedumpt worden, geslagen en geschopt worden, we sluiten de ogen hiervoor. We denken hoogstens  wat een dierenbeulen maar gaan gewoon verder met ons leven.Waar we niet bij stilstaan is dierenleed in de natuur, nu kan je je direct afvragen wat daarmee bedoeld wordt. Heel simpel, onze natuur wordt massaal vernietigd door een hele grote groep mensen die denken dat alles mag en kan zonder gevolgen.Welke groep wordt hiermee bedoeld? De Toeristen die massaal alles bezoeken wat er aangeboden wordt door de massa toeristen industrie. Met duizenden gaan we naar gebieden vanwege de mooie ervaringen maar meer om onze behoefte te bevredigen om alles van de wereld te ontdekken.En te kunnen vertellen dat we geweest zijn waarop anderen reageren o dat staat ook nog op mijn lijstje. Vele houden nergens rekening mee en lopen overal doorheen of doen van alles om het maar zo dichtbij te beleven.Wat de gevolgen zijn van deze wereldwijde industrie wordt steeds duidelijker, we gaan het steeds meer beseffen dat er iets gedaan moet worden. Toch weigeren wij echte stappen te nemen om het klimaat te redden, we denken dat we goed bezig zijn maar blijven ondertussen de hele wereld bezoeken. Wat gebeurd er eigenlijk als wij verre oorden bezoeken, we gaan met honderden tegelijk bv. zwemmen met dolfijnen en dat gebeurd maanden lang elke dag opnieuw, welke gevolgen heeft dat op het gedrag van de dolfijnen? Welke gevolgen voor de oceaan, de vervuiling van de boten, maar ook van de mensen die gaan zwemmen die zich met van alles hebben ingesmeerd en wat opgelost wordt in het zeewater. Het is bekend dat er al gebieden zijn waar de dolfijnen zwaar gestrest zijn, toch horen wij het maar gaan gewoon door.Wat te denken van de vele vliegtuigen die over de oceanen vliegen met hun uitlaatgassen, co2, stikstof en laat je niets wijs maken dat het allemaal wel meevalt.Maar ook de vernietiging van de koraalriffen en andere dier en planten soorten die door de vervuiling die de mens veroorzaakt worden. Nee de mens staat nergens bij stil en kan zichzelf niet meer bezighouden in zijn eigen leef omgeving omdat die te saai is.Ook als wij moeten gaan betalen of anderen maatregelen moeten nemen om nog iets van onze natuurlijke leefomgeving te redden zijn er maar weinige die protesteren maar de massa rent overal doorheen omdat het ze geen bal interesseert. Dierenleed we willen het niet zien en de paar die het wel doen worden niet gehoord of gezien. Nee ik moet op vakantie naar verre oorden omdat ik het verdient hebt, nodig hebt om even bij te tanken omdat ik zo hard werkt. Op de vraag waarom werk je zo hard dan is het eenvoudige antwoord omdat ik moet om  alles te kunnen betalen.Het is toch vreemd we werken hard om het nog sneller uit te geven gewoon omdat we teveel verdienen en elke maand is het op en moeten we weer heel hard werken, over minder werken hoor je niemand omdat ze niets van hun luxe leventje op willen geven. Het is een illusie om te denken dat je alles moet, het is het denken dat jouw dwingt om zo te leven, prestatie is belangrijker als rust. Bezit is belangrijk om te alten zien als minder gaan werken.Dit hele verhaal houden we zelf instant door het te blijven doen, zo zal het milieu probleem niet opgelost worden omdat de grootste groep het niet wilt zien. De dieren en het plantenrijk zijn er de dupe van, besef dat De volgende groep die de dupe wordt zijn de mensen iets wat al volop bezig is.We leven elke dag alsof het onze laatste dag is, we rennen van links naar rechts of rechtdoor, we komen tijd tekort en zien niet in dat we gemanipuleerd worden om maar bezig te zijn. R v Meerten 06-10-2019

#tijdelijk
10Nov2019
323 Als alles tijdelijk is.
Ries van Meerten

323 Als alles #tijdelijk is. Als alles tijdelijk is hier op aarde, waarom maken wij mensen ons dan zo druk om alles? We verzamelen, we willen alles bezitten, laten zien wat we kunnen en alles is tijdelijk niets is blijvend. En toch maken wij ons zo druk om alles, de hele dag zijn wij bezig en denken maar ook maken wij dat allemaal belangrijk. We bouwen, we slopen, we kopen en verkopen en allemaal voor niets want alles is tijdelijk. Werken keihard, ja zelfs zo hard dat het lichaam wat wij bezitten totaal slopen, we gaan door tot wij er bij neervallen. Zowel lichamelijk als geestelijk slopen wij ons eigen leven. We verdoven het met pillen, drugs en noemen dat dan genezing zodat we door kunnen gaan met alle onzin die wij belangrijk maken. Het vreemd is dat wij zelf geloven dat wij belangrijk zijn en het dan weer keihard ontkennen. We houden elkaar voor de gek, we belazeren elkaar, we verwonden en doden elkaar zelfs, we liegen en bedriegen. Maar niemand ie het opvalt dat het allemaal niets voorstelt, we gaan gewoon door. De aarde halen wij leeg en verzinnen vele smoezen om er maar mee door te gaan of er niets aan doen. We gaan de hele wereld over en roepen we hebben het verdient want ik werk zo hard. Wat is dat toch dat wij onszelf dat wijs maken en onder tussen zien dat de wereld kapot gaat. We worden ziek, het lichaam weigert verder te gaan en toch met behulp van vitamines, mineralen en andere pepmiddelen blijven wij op de been om ons werk vol te houden. We kopen te dure huizen, we gaan voor een gering bedrag op vakantie naar verre landen en doen alsof dat normaal is. We hakken de bossen om waardoor vele diersoorten uitsterven, we zwemmen met duizenden in de oceanen en zien niet het spoor van vernietiging wat we achterlaten. Medicijnen, plastic, chemische bestrijdingsmiddelen vervuilen alles en onze voedsel bronnen zijn zwaar vergiftigd en toch gaan we door en beseffen niet dat het allemaal tijdelijk is en dat de mens het grootste roofdier is wat ooit op aarde heeft rond gelopen. De mens is tijdelijk op aarde, we vergeten onze kinderen en vele generaties na ons, maar alles is tijdelijk er is geen mens die eeuwig leeft. Maar als de mens eeuwig zou leven zou die dan beter leven? Maar waarom denkt de mens dan niet aan de kinderen van nu en later? We denken aan onze kinderen door ze alles te geven, extra hard te laten leren, zodat ze nog beter worden als de ouders in het consumeren en zo het afbreken en slopen van onze planeet. Gelukkig komen er steeds meer kinderen tot de ontdekking dat het anders moet, deze groep groeit maar is nog steeds te klein en worden zwaar tegen gewerkt door ouders. De woorden denk aan je toekomst je moet leren anders bereik je niets. Maar als de aarde gesloopt is, leeg geroofd wat kan je dan nog bereiken? Vele kinderen zitten al aan de zware medicijnen, drugs, drank, energie drankjes alleen maar om te overleven. We leven in een stroom versnelling en moeten alles beleven en doen, geweest zijn om op te scheppen ik was er bij. En al die ervaringen zijn tijdelijk en leveren niets op als alleen maar een kapot en verziekt lichaam en niemand staat daar bij stil dat ze het zelf veroorzaakt hebben. Nee het is zomaar uit de lucht komen vallen, per ongeluk, toeval en roepen dan toeval bestaat niet. De mens is tijdelijk hoe lang zal de mens nog op aarde rondlopen, want een ding is zeker de aarde draait door en komt met tegenmaatregelen, stormen, overstromingen, hitte, kou, alles in het extremen. En jij denkt dat je goed bezig bent door alles te doen, te willen en moeten? R v Meerten 29-10-2019

#Waar
06Nov2019
322 #Waar sta jij?
Ries van Meerten

#Waar sta jij? Heb jij het voor elkaar, heb jij bereikt wat je wilde bereiken? Of doe jij nog steeds erg je best om je droom waar te maken. En hoe lang ben jij bezig om alles in stand te houden, hoeveel tijd besteed jij aan je droom. Hoe lang ben jij al bezig, hoeveel tijd heb jij er al ingestoken en met welk resultaat. Hoeveel tegenslag heb jij al ondervonden en begrijp jij waarom dat is of hoe dat komt? Kijk jij daar weleens naar, hoe het toch kan dat je steeds weer vette pech hebt, het je net weer niet lukt. Waar vele niet bij stil staan is dat je het vaak wilt forceren, dat je ten koste van alles je doel wilt behalen, ik moet, ik wil en ik zal mijn doel halen, ik ga er alles voor doen. Onze samenleving is gebaseerd op een competitie strijd, je moet je bewijzen in wat je kan en vaak nog meer. Alles is een strijd geworden, niets kan meer zonder deze strijd om de beste te zijn, de sterkste, de winnaar. Het draait om economie die alles bepaald, zakelijk, sportief, relaties, vriendschap alles staat in het teken van het winnen. En waar sta jij? Daar doe je niet aan mee denk jij dat? De meeste competitiestrijd is verborgen, wordt of wil je niet zien alle dagelijkse handelingen zijn gericht op deze strijd, het is zo erg dat weinige het nog zien. Het leven is een overlevingsstrijd geworden, een race tegen de klok omdat wij allemaal geprogrammeerd zijn om zoveel mogelijk te bereiken in ons leven. Een Bucket list wordt door vele gehanteerd en daar doen ze alles voor om alles wat op die lijst staat uit te voeren. De inspanning en het geld wat dit kost om die doelen te bereiken zorgen ervoor dat je keihard moet werken om alles te kunnen bereiken, want deze doelen van jouw zijn vaak heel duur en dus moeilijk te bereiken. Toch blijven mensen dit volhouden en op de vraag waarom en wat levert het je op, is het antwoord vaak, het is er mooi, de cultuur, de mensen, enz. Vreemd is dan toch dat we landen op zoeken om iets te zien wat we hier niet hebben en wij niet inzien dat alle moeite ondanks de mooie ervaringen al snel wegzakken in onze herinneringen. We weten vaak alleen de grote en bijzondere dingen, maar de echte beleving is vaak weg. Maar waar sta jij zelf in dit hele verhaal, want dit is jouw buitenkant, hier mee laat je alleen zien wat je bereikt hebt. Door al jouw inspanningen hoe voel jij je nu op dit moment, super goed of zwaar vermoeid. Vele zullen zeggen het gaat goed met mij hoor, maar vele durven gewoon niet te zeggen dat het niet echt goed gaat. Waar sta jij in het leven, sta jij stil bij jezelf, ben jij niet alleen maar bezig met werken of jezelf bewijzen, laat jij je gedachtes weleens gaan over wie je bent, waarom jij hier op aarde bent? Al veel gedaan op het spirituele vlak, waarschijnlijk wel alleen je leeft het niet, je denkt dat je er wat van af weet. Maar weten is nooit genoeg, jouw lichamelijk ongemakken is dat toeval, dikke pech of verteld het meer. Je put je lichaam uit door allerlei nutteloze bezigheden, geestelijk zijn er al veel in de war, een druk en overvol hoofd, wat je een hoofdpijn oplevert en vaak een migraine wordt omdat je door blijft gaan. Waar sta jij? Ren jij gewoon door als je ziek of oververmoeid bent en maak jij jezelf wijs dat het geen gevolgen heeft voor jouw dagelijkse leven? Wordt wakker, het is de hoogste tijd voor verandering en nieuwe kijk op het leven zelf. R v Meerten 04-11-2019

#een schone aarde
01Nov2019
321 Een schone aarde.
Ries van Meerten

      Hoe schoon is jouw straatje, je tuin, je huis?Ruim jij altijd alles op, ben jij bezig met wat je precies koopt en hou je dan rekening met het milieu?Het scheidde van afval vind jij dat nuttig of lastig, of interesseert je dit allemaal niet? We leven in een wereld die razendsnel veranderd, die steeds sneller wordt leeg gehaald, grondstoffen die gebruikt worden om de vele nutteloze rotzooi te produceren. De hoeveelheid producten die in een eindeloze stroom wordt geproduceerd en word aangeboden aan het kopende publiek die vaak niet stilstaat bij wat ze kopen, gewoon omdat het leuk is, handig is, een hebbedingetje.Weinig staan er bij stil wat het aan grondstoffen en aan energie kost. Momenteel is het de CO2 en de stikstof die de aandacht trekken, er wordt gewezen naar de automobilist, naar de boeren, naar de grote bedrijven. Toch klopt dat helemaal niet, eigenlijk zouden wij naar onszelf moeten wijzen omdat wij de stroom producten in gang houden door de nutteloze producten te blijven kopen.De automobilist laat het gelaten over zich heenkomen en betaald de rekening of het bedrijf betaald het. De vrijheid van overal heen kunnen gaan is erg groot.Toch als ik zie hoeveel mensen hun kind naar school brengen met de auto is het onbegrijpelijk. Mensen die vlak bij school wonen brengen hun kind weg omdat ze toch naar het werk moeten, zouden ze er nooit bij stilstaan welke nadelen het voor het kind heeft en dat het wegbrengen op de fiets of lopend het kind veel meer leert wat betreft verkeersregels. Maar de ouders die het wel zo doen hebben ook alleen maar haast en wat nu verkeersregels. Met elkaar de straat schoonmaken, het dorp, het strand, eigenlijk is het te gek voor worden dat anderen het moeten opruimen omdat er veel zijn die alles maar op straat gooien. Volwassene en jeugd het gebeurt gewoon en zeg maar niks want dan kan er weleens iets gebeuren wat niet leuk is.Staat er dan niemand erbij stil dat de wereld nog jaren mee moet en onze kinderen en kleinkinderen er ook moeten leven.Nee weinig die hierbij stil staan, nee wij moeten alles doen, kunnen en ervaren gewoon omdat het kan. Afvalscheiding hoort daarbij en of het nu later weer bij elkaar komt, wat ik totaal niet geloofd, doe er aan mee, geef het goede voorbeeld zeker ook aan je kinderen. Nee de mens is egoïstisch geworden en denk alleen aan zichzelf, hard werken om alles direct weer uit te geven. De auto is een melkkoe geworden al jaren lang en waarom denk je dat, dat zo is? omdat de automobilist zijn zgn. vrijheid niet wil inleveren dat is de rede die de regering echt wel weet de auto aanpakt en bv niet de vliegvakanties want dan zou Nederland in opstand komen omdat we vakantie verdienen omdat wij zo hard werken voor geld omdat daarna weer heel snel uit te geven. Een  cirkel die instant wordt gehouden door het grote aanbod van producten die we denken nodig te hebben. De vele lichamelijke en geestelijke klachten die hierdoor worden veroorzaakt worden massaal genegeerd, als of dat allemaal gewoon uit de lucht komt vallen.Nee we zijn naïef geworden, de hele wereld bevolking wil het niet zien maar wil wel allemaal gelukkig worden en zijn.Maar kan je gelukkig zijn als je een gasmasker op moet, dat je voorzichtig moet zijn met wat je eet en drinkt omdat het zwaar vervuilt is, als de mensheid zo doorgaat dan zal dat werkelijkheid worden.En ben ik nu pessimistisch zal het toch dan nog goed gaan komen of denk jij het komt wel goed, maar wanneer dan als de massa door blijft lopen met oogkleppen op. R v Meerten26-09-2019 

MEER